AVALEHT ALGAJAd tugisambad EDASIJÕUDnud kontakt
Avaleht

Avatud on heategevusoksjon!
Olete oodatud !

Näitus  https://www.facebook.com/events/671247859656113
Islami kunst: kalligraafia + workshop https://www.facebook.com/events/340046416170002/

Mis on hid˛aab? + moeetendus (üritus ainult naistele!) https://www.facebook.com/events/1486249704984825/

Näituse tutvustus:
KES ME OLEME JA KUST ME TULEME?

Eesti Islami Kogudus on kuulutanud 2014. aasta rahvaste aastaks. Oleme üks kogukond, kuid meie etniline ja kultuuriline taust on väga kirju. Rahvaste aasta raames püüame isekeskis rohkem sellele tähelepanu pöörata, kes me oleme ja kust me tuleme ja ka kaas-eestlastega seda rikkust jagada. Sellest tekkiski mõte korraldada näitus, mis jutustaks loo meist.

Ajalooliselt jõudis islam Eestisse tatarlaste kaudu, kes 889. aastal islamiusu vastu võtsid. On teada, et paljud tatari päritolu ülikud olid sunnitud Liivi sõja ajal (1558-83) sõdima Vene vägede koosseisus mh tänase Eesti territooriumil. Haruldased ei olnud ka juhtumid, kui tatarlased läksid üle Rootsi poolele. Hiljem eraldati neile maid rannarootslaste aladel, kus nad peagi kohalike elanikega assimileerusid.

Esimene suurem islami kogukond tekkis Eestis pärast Eesti- ja Liivimaa liitmist Vene tsaaririigi koosseisu 1721. aastal. Vene sõjaväe hulgas oli ka islamiusulisi tatarlasi ning püsivam islami kogukond tekkis teenistusest vabanenud tatarlastest, kes jäid siia elama.

Esimene islami kogudus registreeriti ametlikult 1928. aastal Narvas. 1940. aastal keelustas nõukogude võim islami koguduste tegevuse. Nõukogude perioodil tegutseti mitteametlikult – viidi läbi palvusi, järgiti usukombeid ning tähistati usupühi. 

Esimese islami koguduse õigusjärglane Eestis on 1990. aastal taasasutatud Eesti Islami Kogudus. Praegusel ajal moodustavad koguduse peamiselt Eestis elavate tatari, aserbaid˛aani, kasahhi ja usbeki kogukondade liikmed, kuid mida aeg edasi, seda rohkem erinevaid rahvaid meiega liitub – moslemid eri araabiariikidest (marokolased, egiptlased, tuneeslased, süürlased, palestiinlased, jeemenlased jne), türklased, iraanlased, paksitanlased, indoneeslased, nigeerlased jpt. Loomulikult ei tohi ära unustada ka etnilistest eestlastest ja meie kohalikust vene keelt kõnelevast elanikkonnast konverte, kelle arv aasta aastalt aina tõuseb (ja mitte alati sel põhjusel, mida arvatakse).

2011. aasta rahvaloenduse käigus identifitseeris end moslemina 1508 elanikku. Tegelikkuses on moslemite arv palju suurem, kuna väga paljud Eesti moslemid (kogudusesisese küsitluse andmetel) eelistasid rahvaloenduse küsimusele usu kohta üldse mitte vastata, kartes Kapo kõrgendatud tähelepanu. Samas ei anna moslemite arv Eestis põhjust kartuseks – Eesti moslemitega ei ole kunagi maailmas kardetud probleeme olnud ja me anname endast parima, et neid ei tekiks ka edaspidi.

Kõige kõrgemaks moslemite arvuks Eestis on pakutud 10 000 inimest, kuid see on kindlasti liialdus. Tegelik arv peitub kusagil 1500 ja 10 000 vahel. Väga palju mängib õige arvu leidmisel rolli ka see, kes „loeb“ ja kes mitte – ka moslemite puhul on võimalik teha erinevat statistikat: praktiseerivad vs nime poolest moslemid, erinevate rahvusgruppide ja usulahkude järgi, moslemiperest pärit ja islamiusku pöördunud moslemid jne. Täpsem statistika puudub ka selle kohta, kui palju meil eesti soost moslemeid on. www.islam.pri.ee (saabunud meilide põhjal koostatud) statistika  kohaselt on eesti rahvusest moslemeid kindlasti juba üle 700 isiku. Neid on nii Eestis kui ka välismaal. Enamik Eestis elavatest eestlastest moslemitest eelistab mitte oma usulist kuuluvust välja näidata ega sellest avalikult rääkida.

Näituseks kokku kogutud esemed pärinevad Eesti moslemitelt. Siin on nii vanu raamatuid, mida kohalikud tatarlased on läbi nõukogude okupatsiooniaegade salaja säilitanud, kui ka tänapäeval kasutatavaid igapäevaseid tarvikuid. Näitus valmib kultuurikeskuste Turath ja Iqra ning Soome ja Balti Riikide Moslemite Ühenduse koostöös.

Näituse sisulised koostajad: Kätlin Hommik-Mrabte, Angela Saard, Iman Makmutova


Islam on midagi müstilist – midagi, millest on kuuldud, kuid millest tihti tegelikult ei teata. Kuidas on võimalik tänapäeva maailmas midagi sellist uskuda? Miks peaks üks eurooplane islamist üldse midagi teadma? Kas see usk õhutab tõesti inimest vaenule? Mis on islami järgijate religioossed kohustused ja kas terrorism on üks neist? Kas naised on nagu orjatarid meeste haaremis? Kes on see jumal Allah? Kas islam ja kristlus on sarnased ja kui, siis kuidas? Milline on islami tegelik pale?  Mida selle järgimine inimesele õpetab ja pakub, et nii paljud inimesed maailmas seda usuvad?

Nendele ja paljudele teistele küsimustele püüame leida siin kodulehel vastuse. Aidata mõista seda eluviisi ja maailmavaadet; neid inimesi, kes end moslemiteks nimetavad; rääkida sellest, mida islam endast kujutab ja teha seda tuginedes teaduslikele allikatele. Loodetavasti saab meist Teile ustav kaaslane selle müstilise maailma avastamisel!


 
 
TEAVITUSLISTvaata siit
Jutusta oma lugu!
Palveajad
Riik:
 
 

 

 

 
    Design by Islam.pri.ee • Copyright 2006 ©