AVALEHT ALGAJAd tugisambad EDASIJÕUD kontakt
Avaleht

Teretulemast, marhaba!

Veidi hilinenult ka dhu-l-hia info. Dhu-l-hia 10 esimest peva on rmiselt thtsad. Dhu-l-hia algas phapeval, seega jagub neid pevi veel kuni jrgmise esmaspevani, mil peaks olema eid. /p>

Dhu l-hia 10 esimest peva

Ibn Abbas (raa) andis edasi, et Prohvet(saws)oli elnud:„Ei ole paremaid tegusid kui need, mis on korda saadetud nendel kmnel peval.”Kaaslased ksisid: „Isegi mitte dihaad?” Muhammed(saws)vastas:„Isegi mitte dihaad, vlja arvatud mehe puhul, kes lahkub kodunt, riskeerib oma elu ja varaga ning naaseb thjade ktega Isanda nimel.”(Al-Bukhari)

Neil pevil on kigil soovitatav pda rohkem palvetada, Jumalat meenutada (dhikr), perega suhelda, almust anda, head soovitada ja halba keelata.

Ibn Omar (raa) tles: „Ei ole Jumala juures olulisemaid pevi, millede teod oleksid Ta poolt rohkem armastatud, kui need kmme peva. Seega korrake neil pevadel „allaahu akbar”, „l ilha illallaah” ja „lhmdulillh”." (At-Tabaraniy „Mu’jam Al-Kabīr”)

Ibn Omar (raa) ja Abu Huraira (raa) kisid neil kmnel peval turul ja kordasid: „allaahu akbar” ja inimesed kordasid nende jrgi (igaks omaette).” (Al-Bukhari)

Neil pevil tuleks phendada end ka paastule - Prohvet Muhammedi(saws)naised on edastanud, et Prohvet(saws)paastus 9 esimestdhu-l-hiapeva,aurapeval ja kolmel kuu (keskmisel) peval.” (Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nassa’yy)

Arafati peva (9.dhu-l-hiapev) paast on vga soovitatavakssunnaks neile, kes ise palvernnakul ei ole. Prohvet(saws)on elnud:„Looda Jumalalt tasu, et see paast kustutaks su mdunud ja tulevase aasta patud.”(Muslim)

Abu Hurayra (raa) on edastanud, et Prohvet(saws)on elnud:„Omra kustutab selle ja eelmise omra vahelised patud ja Jumala poolt vastu vetud had ei anna muud tasu kui paradiisi.”(Al-Bukhari, Muslim)

 
 
Jutusta oma lugu!
Palveajad
Riik:
 
 

 

 

 
    Design by Islam.pri.ee • Copyright 2006 ©