Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » KORAAN  
KORAAN

Koraanivärss

Araabiakeelne sõna al-qur'ān tähendab otsetõlkes „retsitatsioon“ või „lugemine“. Islami kontkstis tähendab see Jumala viimast sõnumit inimkonnale, mille Ta ilmutas prohvet Muhammedile . Koraan on otsene Jumala sõna, nagu seal ka aeg-ajalt on kinnitatud. Erinevalt teistest pühakirjadest on Koraan täielikult nii sõnades kui ka tähenduses originaalis säilinud. Koraan on elav araabiakeelne ime: keegi ei ole iial olnud suuteline imiteerima ei selle stiili, vormi ega sisu.
See Jumala viimane sõnum inimkonnale ilmutati prohvet Muhammedile  23 aasta jooksul. Moslemid on alati uskunud, et Koraan on otsene Jumala sõna ning erinevalt mitmetest teistest pühakirjadest, ei ole tegemist aastaid hiljem religioosse nõukogu kokku pandud ning kehtestatud kogumikuga. Koraan loeti Muhammedi  eluajal avalikult ette nii moslemitele kui ka mitte-moslemitele. See kirjutati ka prohveti eluajal üles ning paljud prohveti kaaslased teadsid tervet Koraani sõna-sõnalt peast. Erinevalt teistest pühakirjadest, on Koraan alati olnud ka tavausklikele kättesaadav. Tänu laialdasele päheõppimise traditsioonile on see tänaseni täielikult säilinud.
Koraan koosneb 114 Suurast ehk peatükist. Osad neist on pikemad, osad lühemad. Suurad ei ole Koraanis revelatsiooni (ilmutuse) järjekorras vaid suhtelises pikkusejärjekorras – Koraani alguses on kõige pikemad ja lõpus kõige lühemad Suurad. Erandiks on vaid üks Suura - Fatiha, ehk „Algus", Koraani kõige esimene Suura.
Koraan on Jumala sõna, iga moslemi usu ja selle parktiseerimise allikas, mis käsitleb kõiki  inimesi puudutavaid teemasid - elutarkus, õpetused, eelnevate prohvetite, näiteks Aabrahami, Noa, Moosese ja Jeesuse, elu, tunnustus ja seadused, aga põhiteemaks on suhe Jumala ja inimkonna vahel. Samal ajal jagab Koraan juhiseid õiglasele ühiskonnale, inimeste  õigele juhtimisele ja õiglasele majanduslikule süsteemile.
Oma õpetuselt on Koraan universaalne ning mõeldud kogu inimkonnale ja mitte vaid mõnele kindlale hõimule või „valitud rahvale“. Selle sõnum ei ole uus: tegemist on varasemate prohvetite toodud sõnumiga – alluta end Kõigeväelisele Jumalale ning kummarda vaid Teda. Koraan õpetab inimesele, kui oluline on Jumala ainsusesse uskumine ning oma elu Tema seaduste järgi elamine. Koraani õpetus pakub ka tänapäeval kahtluse, hingelise tühjuse ning „poliitilise korrektsuse“ maailmas lahendusi elu mõtte taasleidmiseks. Koraan on elu juht par excellence!