Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   »  Algajad »  NAISED ISLAMIS »  Linnalegendid mosleminaistest »  12. Lahutusest  
12. Lahutusest

Linnalegend - Ainult mehel on õigus lahutada ja tal piisab vaid kolm korda talaq öelda, kui võib naise tänavale visata ja lapsed ära võtta.

 

Islamieelsetel aegadel kasutati araabia ühiskonnas lahutust relvana naise vastu. Lahutus oli vaid meeste õigus ja kui mees tahtis oma naist haavata, lahutas ta temast ning võttis ta seejärel tagasi, nii nagu talle just etem tundus. Mingeid reegleid ei olnud ja naisel ei olnud selles küsimuses ka mingit sõnaõigust. Seega Jumal muutis selle ebaõigluse kehtetuks: „Lahutus on kaks korda. Seejärel tuleb (naine) vastuvõetaval viisil endale hoida või viisakal kohtlemisel vabaks lasta.“ (2:229)

Selleks, et abielu ka rasketes olukordades säilitada, isegi kui paari vahel on lahkhelisid, näeb islami seadus ette, et sunnat järgiv moslemimees võib oma naisest lahutada vaid sel ajal, kui naisel ei ole kuupuhastust ja kui ta eelmisest kuupuhastusest saati ei ole naisega vahekorras olnud. Kuna selleks on reeglina vaja mõnda aega oodata, aitab see aeg vihal lahtuda, arusaamatused ära klaarida ja perekonnaliikmetel või muudel abistajatel lepitust vahendada. Kui aga paar otsustab ikka lahutuse kasuks, peavad nad kolm kuud ootama. Selle kolme kuu jooksul võib mees naisega ära leppida ja ta tagasi võtta, ilma et oleks vaja läbi teha uus abielutseremoonia. Samas läheb siiski kirja üks lahutus, kuna mees on ühe korra lahutuse välja öelnud, ja üks tagasivõtmine. Kui aga kolm kuud täis saab ja paar siiski lahku läheb, on lahutus juba esimese lausumisega efektiivne ja naisel on õigus teise mehega abielluda. Kui aga paar peale selle kolme kuu möödumist alles avastab, et nad siiski tahavad abielus olla, peavad nad juba ametlikult ka uue abielulepingu tegema.

Kui nad uuesti abielluvad (või enne kolme kuu möödumist uuesti kooselu alustavad) ja seejärel mees uuesti lahutuse välja ütleb, on neil õigus kas kolme kuu sees ilma uue abielulepinguta või peale kolme kuu möödumist uue abielulepinguga taas kooselu alustada, kuid siis on juba kaks lahutust läinud.

Kui mees peaks nüüd peale kahte lahutust ja uuesti kooselu alustamist jälle lahutuse välja kuulutama, nimetatakse seda lõplikuks lahutuseks, sest neil ei ole enam õigust omavahel abielluda ega uuesti kooselu alustada seni, kuni naine ei ole (peale kolme kuu möödumist) abiellunud kellegi teise mehega ja tollest lahutatud või lesestunud. Oluline on märkida, et see abielu teise mehega peab olema ka kavatsuselt legaalne, st tavaline abielu, mitte vaid formaalne paber, et esimese mehe juurde tagasi minna. Kõik need meetmed on appi võetud, et kaitsta perekonda, abielu kui püha liitu ning mehe ja naise õigusi; et mehed oma lahutusõigust liiga kergekäeliselt naiste vastu ei kasutaks. Kolmekuuline ooteperiood lahutuse ja järgmise abielu vahel on selleks, et kindlaks teha, ega naine rase ei ole. Juhul kui naine on rase, ei saa ta teise mehega abielluda enne, kui on lapse sünnitanud.

Lahutus on islamis lubatud, et ära hoida kõike halba, mis võib olla tingitud sellest, kui kaks täiesti sobimatut inimest on sunnitud leppimatutest erinevustest hoolimata kokku jääma. Lahutus võib mõningatel juhtudel olla vägagi vajalik. Lahutuse kohta käivad reeglid on väga ranged ja selgelt piiritletud, et kõikide osaliste õigusi kaitsta: nii naise, mehe kui ka laste. Osad neist said ka eelpool nimetatud.

Lahutus võib olla keelatud juhul, kui see ei lahenda probleemi ning põhjustab mõttetut kahju ühele kahest abielupoolest, ilma mingit kasu toomata.

Islami seadus sätestab, et lahutuse vältimiseks tuleks igal juhul probleemide, kriitiliste vaidluste või eriarvamuste korral lahendusi otsida. Jumal on Koraanis öelnud: „Ja kui naine kardab oma mehega seoses julmust või hülgamist, siis pole neil (kahel) süüd, kui nad jõuavad omavahel kokkuleppele ja kokkulepe on parim ...“ (4:128) Samuti on Ta öelnud: Ja kui kardate nende kahe vahel erimeelsust, saatke vahendaja mehe perekonnast ja vahendaja naise perekonnast. Kui nad soovivad lepitust, siis Jumal lahendab selle nende vahel. Tõesti, Jumal on Teadja ja Kursis. (4:35)

Eduka abielu üks pant on see, et lahutuse juures on mehel rohkem kontrolli kui naisel, kuna mehel lasub majanduslik vastutus naise, kodu ja kogu perekonna ülalpidamise eest ja ta on terve pere heaolu eest vastutav. Seega peab mees väga ratsionaalselt olukorda iga nurga alt kaaluma ja endale aru andma, millised kohutavad tagajärjed lahutusel on nii emotsionaalsest kui ka majanduslikust aspektist lähtudes. Mees ei kaota mitte ainult abielu alguses naisele antud kaasavara (mis on küll naise õigus, aga mis mehel on õigus tagasi saada, juhul kui lahutuse algatab naine), ei pea maksma mitte ainult naise elatusraha ja laste alimente, vaid ta peab ka kandma uue abielu majanduslikud kulud, kui soovib uuesti naist võtta. Seega ei tohiks mees kõike seda silmas pidades kunagi vihahoos, vimmas või mööduva tuju ajel lahutust välja kuulutada.

Mees peaks – vähemalt teoorias – suutma paremini kontrollida oma hetkemeeleolusid ja isiklikke reaktsioone, kui ta mõne väikese asja pärast endast väljas on; eriti mis puutub vaidlemisse naisega. Lahutus ei tohi kunagi olla kiire vastulöök mõnele kannatusele, arusaamatusele või vaadete erinevusele; alati vaid viimane abinõu ja lahendus, kui elu on juba muutunud ohtlikult problemaatiliseks ja väljakannatamatuks; kui mõlemad kaasad ei usu enam, et suudavad käituda vastavalt Jumala seadusele ja Prohveti (صلى اﷲ عليه وسلم) õpetusele.

Islami seadus annab ka naisele õiguse ta soovi korral abielu lahutada, kui mees teda füüsiliselt või verbaalselt ahistab. Tal on ka õigus abielu kehtetuks tunnistada järgnevatel põhjustel:

1) kui mees on impotentne ega ole suuteline oma abielukohustust täitma;

2) kui mees mingil põhjusel keeldub oma abielukohustuste täitmisest ega rahulda naise seaduslikke vajadusi;

3) kui mees sandistub peale abiellumist või jääb paranematult haigeks;

4) kui mees saab suguhaiguse, mis võib ka ta naist nakatada või naisele mehe vastu vastikustunde tekitada.

Seega võime näha, et ka naisel on õigus lahutust algatada, kuigi lahutusprotsess ise näeb naise algatatuna teistsugune välja. Seda tüüpi lahutust nimetatakse khul’a ja selle korral tagastab naine mehele abielulepingujärgse kaasavara või muu samaväärse vara. Kui mees naise lahutusepalvest keeldub, on naisel õigus oma lahutussooviga kohtusse minna ja kui kõik on õige ja legaalne, kuulutab kohtunik ise lahutuse välja.