Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   »  Algajad »  NAISED ISLAMIS »  Linnalegendid mosleminaistest »  16. Reisimisest  
16. Reisimisest

Linnalegend - Naise üksinda reisimise keeld on naisele ahistav ja alandav.
 

Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) on öelnud: „Naine ei tohi ilma mahram'ita reisida. Ükski mees ei tohi majja siseneda, kui seal naisega koos ei ole talle mahram meest.“ Üks mees tõusis püsti ja küsis Jumala Prohvetilt (صلى اﷲ عليه وسلم): „Oo Jumala Sõnumitooja, mu naine läheb palverännakule, samal ajal kui mina tahan lahingust osa võtta. Mida ma peaks tegema?“ Jumala Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) vastas: „Mine temaga koos.“ (Al-Bukhari 1763)

Naise füüsilise kaitse ja tema au hoidmiseks nõuab selles hadiith'is edastatud islami seadus, et naine – olgu ta noor või vana, vallaline või abielus – ei reisiks üksi ilma mahram'ist reisikaaslaseta. Mahram on naise abikaasa või mees, kellega see naine ei tohi kunagi abielluda, nagu näiteks isa, vend, onu, puberteediikka jõudnud poeg, venna- või õepoeg vmt. Mõned inimesed väidavad, et see seadus piirab naise elementaarseid õigusi ja liikumisvabadust, samas kui tegelikult ei ole selle seaduse mõte mitte naise õiguste piiramises, vaid tema kaitsmises igasuguse kahju ja häda eest, mis talle üksi reisides osaks võib saada; tema õiguste ja au kaitsmine. Reisimisega käivad tihti kaasas raskused ja ohud ja kuna naised on reeglina meestest füüsiliselt nõrgemad, nad võivad olla rasedad, kuupuhastuses, koos imikuga vmt, siis vajavad nad abi ja kindlustunnet. Üksi reisiv naisterahvas võib väga lihtsalt langeda ebamoraalse mehe või lausa kurjategija ohvriks. Prohvet Muhammed (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles kord väga väljendusrikkalt ühele reisikaaslasest mehele, kes kombe kohaselt ilusal häälel reisilaulu laulis, et kaameleid kiiremale kõnnile õhutada: „Tasakesi, Anjashah, sa kiirustad takka õrnu klaasnõusid.“ (Al-Bukhari 5857) „Õrnade klaasnõude“ all mõtles Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) naisi, kes samuti selle karavaniga koos liikusid.

Nagu me kõik teame, on maailmas liigagi palju kurje ja vägivaldseid mehi, kes passivad peale, et saaks ära kasutada naisi, kes paistavad kergeusklikud, nõrgad ja üksinda olevat. Taolised mehed on huvitatud vaid röövimisest, petmisest, võrgutamisest või vägistamisest. Seega on naisel vägagi vaja, kui ta kuhugi kaugemale läheb, et tal oleks kaasas keegi, kes suudab teda kõige selle eest kaitsta. Mahram'i ülesanne islami seaduse järgi ongi naist teenida ja igal võimalikul moel aidata ning ta saab selle eest Jumalalt tasu. Paljudes ühiskondades peetakse meessoost saatjat naise reisi ajal vajalikuks, kuid tihti lubatakse seda ülesannet täita ka meesteli, kes ei ole saadetavale naisele mahram'id, millest omakorda võivad suured probleemid tekkida.

Seega võib kokkuvõtvalt öelda, et naise üksinda reisimise keeld ja mahram'i nõudmine reisikaaslaseks ei ole mingil juhul naist alandav ahistamine või tema võimete alahindamine, vaid tegelikkuses kindlustamine, et teda kaitseks ja tema eest hoolitseks meessoost reisikaaslane, kes paneb naise huvid ja õigused enda omadest kõrgemale.