Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » KORAAN » Ainulaadne pühakirjade seas  
Ainulaadne pühakirjade seas

KoraanivärssKoraan on maailma enim loetut raamat. See on Jumala kõige viimane ilmutus, saadetud Prohvet Muhammedile 7. sajandil pKr ning sellest saadik on moslemid üle kogu maailma seda lugenud, pähe õppinud ning oma elu alustalaks võtnud. Koraan (araabia keeles qur’ān – lugemine, retsiteerimine) on Jumala sõna, iga moslemi usu ja selle parktiseerimise allikas, mis käsitleb kõiki inimesi puudutavaid teemasid – elutarkus, õpetused, eelnevate prohvetite elu ja seadused, aga põhiteemaks on suhe Jumala ja inimkonna vahel. Samal ajal jagab Koraan juhiseid õiglasele ühiskonnale, inimeste õigele juhtimisele ja õiglasele majanduslikule süsteemile. Koraan koosneb 114 Suurast ehk peatükist. Osa neist on pikemad, osa lühemad. Suurad ei ole Koraanis ilmutuse järjekorras, vaid suhtelises pikkusejärjekorras – Koraani alguses on kõige pikemad ja lõpus kõige lühemad Suurad. Erandiks on vaid üks Suura – Fatiha ehk „Algus”, mis paikneb Koraani alguses. Koraan on kõigi pühakirjade seas ainulaadne, kuna see on vaba igasugustest teaduslikest ebatäpsustest ning kõik selles sisalduv peab ajalooliselt paika. Koraani tekst on nii hoolikalt hoitud, et siiani eksisteerib sellest vaid üks (araabiakeelne) variant üle kogu maailma. Seda umbes Uue Testamendi pikkust raamatut on igast vanusegrupist ning rahvusest erinevate intellektuaalsete võimetega moslemid juba 14 sajandit pähe õppinud. Seesama pisike raamat on terve islamimaailma, seega ligi neljandiku meie maailma rahva ning nende kultuuri aluseks.