Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » KORAAN » Koraani väljakutse  
Koraani väljakutse
Koraanivärss

Jumal on Koraanis öelnud:

„Ja kui te kahtlete selles, mis Me oleme saatnud omakummardajale (Muhammedile ), siis tehke peatükk, mis oleks sellele sarnane, ja kutsuge appi oma tunnistajad (abilised) peale Jumala, kui olete õiglased. Jakui te seda ei tee - ning te ei suuda seda iial teha - siis kartke tuld (põrgut), mille kütteks on inimesed ja kivid ja mis on uskumatute jaoks valmis pandud. (O Muhammed ) annahead uudised edasi neile, kes usuvad ning teevad häid tegusid, nende jaoks on aiad (paradiis), milles voolavad jõed ...” (2:23-25)

Sellest ajast, kui 14 sajandit tagasi Koraan ilmutati, ei ole keegi veel suutnud kirjutada ühtki peatükki, mis kaugeltki sarnaneks Koraanile, kuna Koraanis on koos ilu, eriline stiil, riimiosavus, suursugusus, õiglane seadusandlus, tänapäeval adekvaatseks tunnistatud teaduslik informatsioon, tõeks saanud ettekuulutused ja palju muudki, nagu alles hiljuti avastatud matemaatiline kood, mille kohaselt iga sõna on Koraanis loetud (näiteks sõna päev 365 korda, sõna kuu 12 korda ja mees ning naine mõlemad võrdselt 24 korda) ja omal kohal. Koraani lühim peatükk sisaldab vaid kümme sõna, kuid sellegipoolest ei ole keegi suutnud vastata väljakutsele seda jäljendada.

Koraani kõige lühem peatükk (nr. 108) koosneb kümnest sõnas. Sellegipoolest ei ole keegi siiani suutnud vastata väljakutsele ja kirjutada peatükk, mis sarnaneks Koraani peatükkidele.Püha Koraan

Muhammedil  oli uskumatute araablaste seas vaenlasi, kes üritasid sellele väljakutsele vastata [1] tõestamaks, et Muhammed  ei ole Jumala saadik. Kuid kuigi Koraan oli ilmutatud nende oma keeles ja dialektis ning tolle aja araablased olid väga tuntud oma hämmastava, siiani loetava ja imetletava luulekunsti poolest, pidid nad kõik leppima nurjumisega.