Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » KORAAN » Koraani sõnum ning otstarve  
Koraani sõnum ning otstarve

Nagu ka kõik muud raamatud, on Koraan vaid sõnumi edasiandmise vahend. Kuid Koraani sõnum on palju erilisem – see on sõnum Loojalt kogu inimkonnale. Koraan on justkui inimkonna käsiraamat, kirjutatud meie Looja poolt, kes teab kõige paremini, kuidas me toimime, mis on meile hea ning mis halb. See Viimane Testament kinnitab eelnevate sõnumite igavesi tõdesid, samas meile selgitades, millises osas oleme läinud valele teele, mida valesti mõistnud ning millel lasknud korrumpeeruda. Need, kes Piiblit on lugenud, võivad Koraanist palju sarnast leida: lood prohvetitest, saatan, inglid, Viimne Kohtupäev, eetiline ning moraalne elutarkus, hingeline elu, palve, paastumine jne. Samas ei ole Koraan kindlasti mitte vaid vana uues kuues, vaid selle perspektiiv on uus ning värske ja maailmavaade selge, tänapäevasele inimesele kõige lihtsamini mõistetav.
Koraan näiteks ei süüdista vaid Eevat patustamises, vaid peab nii Aadamat kui Eevat võrdselt süüdlaseks. Samuti ei pane Jumal Koraani järgi inimkonnale meie esivanemate patu pärast rasket pärispatu koormat õlgadele, vaid iga inimene on sündides patust puhas, võrdselt võimeline nii heaks kui halvaks, vastavalt enda valikule. Issand on Õiglane! Aadam ja Eeva palusid andestust oma patu eest ning Jumal andestas neile.
Koraan tunnistab ka, et kuigi Jumal on saatnud eelnevaid sõnumeid, siis tänapäeva Toora ning Piibel ei ole enam need, mis Jumal meile saatis. Tänapäeval ei saa keegi vaidlustada fakti, et Piiblist esineb väga erinevaid variante, samas kui araabiakeelne Koraan on üle maailma täht-tähelt sama, ning hiljuti avastatud Surnumere Toora käsikirjad, mis on ühed vanimad maailmas, ei vasta tänapäeva Vana Testamendi sisule.
Koraan ei tunnista lunastust läbi teatud rahvusesse kuulumise, kuna Jumal ei diskrimineeriks iial oma loodud inimkonda värvi või rahvusliku kuuluvuse tõttu. Samuti eitab ta süütu elu – olgu siis tegemist looma või inimese – ohverdamise vajalikkust, et inimesed lunastuse saaksid. Koraan ütleb, et Jeesus ei löödud risti, vaid Jumal päästis ta tema vaenlaste käest. Jumal ei laseks iial oma prohveti ning sõnumitoojaga midagi nii kohutavat juhtuda, liiati siis veel pojaga, nagu väidavad seda kristlased. Jeesuse asemel nägid kättemaksuhimulised juudid kedagi teist risti löödamas. Inimene võib pääseda vaid läbi isikliku patukahetsuse ning usu Jumalasse. Verevalamine ei ole Jumala andestuse saavutamiseks vajalik.
Koraani peamine sõnum inimkonnale on see, et ei ole jumalust peale Jumala ning me peame kummardama vaid Teda, omistamata talle kaaslasi ja partnereid. On vaid Üks Jumal. Ei ole kolmainsust ega mingit muud keerulist müsteeriumi, mis inimese arusaama Issandast segaks. Koraan ütleb, et Jumal on Üks ja Ainus, ta ei ole iial eostatud ega ole ka tema eostanud, ta on Kaastundlik, Halastav, Kõikvõimas ning Õiglane. Me ei tohi iial lasta kedagi, isegi mitte oma enda egot, meie ja Issanda vahele. Rikkus, kuulsus, füüsiline ilu ning kõik selle elu naudingud kaovad kord ning me ei saa neid endaga hauda kaasa võtta. Jäävad vaid meie usk ning meie head teod, valgustades meie hauda kuni Viimse Kohtupäevani.