Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   »  Edasijõudnud »  SUNNA »  Sunna järgimise olulisus  
Sunna järgimise olulisus

Koraanis on kirjas, et Prohvet (saws) võtab ära rasked koormad, teeb reegleid, õpetab kogukonda Koraani selgete ja peidetud tähenduste kohta. Kui vaadata sunna tavasid, näeme, et Prohvet (saws) andis väga erinevate teemade kohta palju infot. Seda infot on hiljem tõlgendanud selle aja õpetlased ja nende praktiseerimine on jätkunud igapäevaelus ja jõudnud meini põlvest põlve edasi kandudes.
Jumal ütleb suuras Al-Imran, et Prohvetil (saws) olid vastavad omadused Koraani õpetamiseks ja inimkonna puhastamiseks:
„Tõepoolest, Ta andis usklikele armu, kui Ta tõstis nende hulgast üles Sõnumitooja, ühe nende endi seast, kes luges neile ette Tema sõnumit ja puhatas neid, ja õpetas neile seda Raamatut ja seda Tarkust, kuigi enne seda olid nad tõepoolest eksinud.“ (3:164).
Vaadakem fraasi „õpetades neile seda Raamatut ja seda Tarkust“. „Selle Raamatu“ all on mõeldud Koraani ja „Selle Tarkuse“ all Prohveti (saws) sunnat, sest just sunna seletab lahti Koraani ja selle, mis seal kirjas on. Ei ole võimalik mõista Koraani ja praktiseerida selle nõudeid täiuslikult, kui ei järgita Jumala Prohveti (saws) sunnat. Meie religioon on terviklik vaid Koraani ja sunnaga. Ajal, mil Koraan ilmutati, õppisid ja praktiseerisid inimesed Prohveti (saws) ümber meie religiooni nõudmisi, nagu Jumala poolt nõutud, tehes seda Prohveti (saws) eeskuju (st sunna) kohaselt. Prohvet (saws) on tõepoolest oma eluga olnud väga oluliseks eeskujuks, kuna just nii, nagu tegi tema, eeldab Jumal, et ka meie teeksime. Seega on tema õpetuse säilitamine ning edasi andmine äärmiselt oluline.
Koraan ütleb mitmes kohas, et tuleb „õigesti kummardada/palvetada“. Kuidas me ilma Sunnata teaksime, milline on „õige kummardamine/palvetamine“?
„Kui sa oled sooritanud palve, meenuta Jumalat seistes, istudes ja nõjatudes. Ja kui sa oled turvalises kohas, järgi õiget palvetamist. Kindlatel tundidel palvetamine on usklikele kohustuseks.“ (4:102) (Vt ka 9:18; 2:177, 14:37, 14:40) Jumal lisab teistes Koraani peatükkides, et need, kes õigesti palvetavad, on „siirad, jumalakartlikud” (2:177) ja „vaid nemad on õigel teel” (9:18).
Teise näitena võib tuua Prohveti (saws) reedese päeva kohta tehtud soovitused ja selle, mis ta ütles reedese palvuse kohta. Puhtuse, toitude, tagasihoidlikkuse ja muu kõrval, mis on meile parim, on Koraanis mainitud ka kohustusi nagu paastumine, enda puhastamine ja palverännak (hadž). Kuna nende sooritamise kohta puudub Koraanis detailne info, tuleb see jälle leida sunnast ehk vaadata, kuidas Prohvet (saws) seda tegi.
Sunna on mõjutanud moslemite elu läbi ajaloo, kujundades nende Jumala teenimise tavasid. Alates meie Prohveti (saws) ajast, millest on möödunud sajandeid, on moslemid Jumalat teeninud kooskõlas sunnaga. Viis korda päevas palvetamist, paastumist, almuseandi ja ohverdamist on praktiseeritud sadu aastaid muutumatul kujul ja selliste teemade üle vaidlemine, nagu palvekordade ajad, rakade (palveühikute) arv jne on täiesti ebavajalik. Need kõik on kohustuslikud Jumala teenimise viisid, mille detaile on kirjeldatud sunnas. Koraan sisaldab mitmeid värsse selle kohta, et Prohvetit (saws) tuleb järgida:
„Tõepoolest oleme saatnud sind (prohvet) tunnistajana ja heade sõnumite toojana ning hoiatajana, et sa (inimkond) võiksid uskuda Jumalasse ja tema Sõnumitoojasse ja võiksid teda (prohvetit) aidata ja järgida; ja et sa võiksid kuulutada Tema ülistust, hommikul ja õhtul. Tõepoolest need, kes vannuvad sulle (prohvet) truudust, vannuvad truudust Jumalale; Jumala käsi on üle nende käte. Seetõttu, igaüks kes murrab oma usku, murrab seda vaid enese hinge vigastamiseks ja igaüks, kes täidab seda, mida on Jumalale lubanud, sellele tagab ta väärika tasu.” (48: 8-10)
„Igaüks, kes kuuletub Sõnumitoojale, kuuletub tõepoolest Jumalale. Kuid sellele, kes pöördub tagasi, ei ole Me saatnud sind (Muhammed) valvuriks.” (4: 80)
Tähelepanu tuleks pöörata just Sõnumitoojale (saws) kuuletumisele. See näitab meile, et Sõnumitooja (saws) järgimine, teisisõnu tema nõudmiste ja reeglite  täitmine, on Jumala poolt meile kohustuslikuks tehtud. Koraani uurides mõistame, et meie Prohvetil (saws) on õigus lubada ja keelata lisaks sellele, mis on juba lubatud või keelatud Koraanis. Nt „Mida iganes Sõnumitooja sulle annab, nõustu sellega, ja mida iganes ta sulle keelab, hoia end sellest. Ja austa Jumalat, tõepoolest Ta on karistuses range.” (59:7). Samuti on värssides juttu sellest, kuidas usklikud, mingit teemat halvasti mõistes, oma küsimustega Prohveti (saws) poole pöördusid ja Prohvet (saws) nende eest otsustas.
Koraanis on Prohveti (saws) kohtumõistjaks olemisele vastuseisjate ning tema otsuste mitte-aksepteerijate kohta öeldud järgnevat:
„Kui Jumal ja tema Sõnumitooja on midagi otsustanud, ei ole usklikul, olgu ta siis mees või naine, selle otsuse suhtes mingit valikuvõimalust. Ja igaüks, kes ei kuuletu Jumalale ja tema Sõnumitoojale, on tõepoolest valel teel.” (33: 36)
Nagu näha, nõuab Jumal oma värssides rangelt Prohvetile (saws) kuuletumist. Seetõttu on võimalik islamit järgida vaid kasutades Koraani koos sunnaga. Antud teemat puudutavad selgitused värssides on kindlad ja selged. Seega on sunna kõrvalejätmine Koraani olemusega täielikus vastuolus.
Imaam Malik, üks suurimaid islami õpetlasi, on võrrelnud Prohveti (saws) sunnat Noa laevaga. Ta on öelnud: „Prohveti sunna on kui Noa laev: kes sellesse astub, jõuab halastuseni, ja kes sellest keeldub, on uppunud.“
Habib Ahmad Mashhur al-Haddad: „Paradiisi Võti“ („Miftah al-Jannah“)