Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   »  Edasijõudnud »  SUNNA »  Hoiatus sunna hülgamise eest  
Hoiatus sunna hülgamise eest

Jumal teeb Oma Raamatus (Koraanis) meile selgeks: „Teie, kes te usute, kuuletuge Jumalale, ja kuuletuge Sõnumitoojale, ja ärge laske oma tegudel luhta minna!” (47:33) Kõik kes sunna hülgavad, ei kuuletu aga Prohveti (saws) poolt seadustatule, mida ta mitte ise oma suva järgi välja ei mõelnud, vaid milles Jumal teda juhtis ja inspireeris.
Kuid mis põhjusel hüljatakse sunna? Inimesed on edevad ja neile saavad tühised asjad Jumala käsust olulisemaks. Seega ignoreerivad nad Jumala poolt seadustatut.
„Kuid need, kes ei kuuletu Jumalale ja Tema Sõnumitoojale ja ületavad Tema piirangud, need pannakse igaveseks Tulle ja neile saab osaks häbistav karistus.” (4:14)
Jumala kõige viimane ilmutus Prohvet Muhammedile (saws) oli: Täna olen ma täiustanud teie religiooni ja lõpule viinud Oma soosingu teie suhtesja olen teile usuks valinud islami (Jumala tahtele täieliku allumise).“ (5:3)
Islam on teooria (Koraan ehk Jumala sõnum) ja õige praktika (sunna ehk sõnumi praktiseerimine Sõnumitooja (saws) eeskujul) ning reeglid, kuidas teooriat ja praktikat ühitada ja neid järgida (Šaria ehk Koraani ja sunna põhjal koostatud seadusandlus).
Andku Jumal meile kõigile jõudu järgida seda usku täiuslikult. Ja juhtigu Ta meid õigele teele, sest see, keda Jumal juhib, on tõepoolest õigel teel, ja seda, kelle Ta saadab eksiteele, ei saa keegi õigele teele juhtida.
Habib Ahmad Mashhur al-Haddad: „Paradiisi Võti“ („Miftah al-Jannah“)