Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   »  Edasijõudnud »  SUNNA »  Sahih Al-Bukhari  
Sahih Al-Bukhari

„Sahih Al-Bukhari“ on üks kuuest sunni islami kanoonilisest hadithikogumikust. Seda peetakse üldse kõigist hadithikogudest kõige autentsemaks, kuna selle koostaja Muhammed ibn Ismail Al-Bukhari (810-870) spetsialiseerus just õigete hadithide kogumisele.
Kogu tegelik pealkiri on „Ühendatud edastajatekettidega autentsete hadithide lühendatud kogu Prohvetit puudutavate asjade, tema tegude ja aja kohta“, kuid üldsus tunneb seda lihtsalt „Sahih Al-Bukhari“ nime all.
Oma kogu kokkupanemiseks rändas Al-Bukhari 16 aastat Abbasiidide impeeriumis. Räägitakse, et ta olevat kokku kogunud 300 000 hadithi, millest vaid väike osa pääses tema kogumikku. Enne iga hadithi kogumikku kirjutamist olevat Al-Bukhari palvetanud 2-rakalise palve, et Jumalalt juhtimist paluda. Seejärel uuris ta hadithi ja selle edastajateketti, et kindlaks teha, kas tegu on ikka autentse hadithiga. Vaid siis, kui ta oli täiesti kindel, et hadith on autentne, kirjutas ta selle oma kogusse.
Al-Bukhari kogu hadithid jutustavad pea elu igast aspektist ja sealt võib leida õpetust pea kõigis moslemite elu puudutavates küsimustes.

1. Kitaab bad’a l-wahi (ilmutuse alguse raamat)

2. Kitaabu l-imaan (usu raamat)

3. Kitaabu l-‛ilm (teaduse/teadmiste raamat)

4. Kitaabu l-wuduu’ (wudu (väikese puhastuse) raamat)

5. Kitaabu l-ghusl (ghusli (suure puhastuse) raamat)

6. Kitaabu l-hiid (menstruatsiooni raamat)

7. Kitaabu t-tajammum (tajamummi raamat)

8. Kitaabu s-salaat (palve raamat)

9. Kitaab mawaaqiit us-salaat (palveaegade raamat)

10. Kitaab ul-adhaan (palvekutse raamat)

11. Kitaab ul-˛umu‛a (reedese kogukonnapalve raamat)

12. Kitaab ul-khauf (hirmupalve raamat)

13. Kitaab ul-‛iidiin (kahe aidi raamat)

14. Kitaabu l-witr (witri raamat)

15. Kitaabu l-istisqaa’ (vihmapalve raamat)

16. Kitaabu l-kusuus (varjutuste raamat)

17. Kitaabu su˛uud al-qur’aan (Koraani kummarduse raamat)

18. Kitaabu taqsiir us-salaat (palve lühendamise raamat)

19. Kitaab ut-taha˛˛ud (ööpalve raamat)

20. Kitaabu fadli s-salaat fi mas˛idi makka wa l-madiina (Meka ja Mediina mošeede palvete väärtuse raamat)

21. Kitaabu l-‛amali fi s-salaat (palves tegutsemise raamat)

22. Kitaabu s-sahu ((palves) unustamise raamat)

23. Kitaabu l-˛anaa’iz (matuste raamat)

24. Kitaabu z-zakaat (zakaati ehk almuse raamat)

25. Kitaabu l-ha˛˛ (palverännaku raamat)

26. Kitaabu l-‛umra (omra raamat)

27. Kitaabu l-muhsar (muhsari raamat)

28. Kitaab ˛aza’u s-siid ((palverännaku ajal) jahtimise eest karistamise ja muude üleastumiste raamat)

29. Kitaabu fadaa’ili l-madiina (Mediina väärtuste raamat)

30. Kitaabu s-saum (paastu raamat)

31. Kitaabu salaati t-taraawiih (taraawihi palve raamat)

32. Kitaabu fadli leilati l-qadr (saatuse öö väärtuse raamat)

33. Kitaab ul-i‛tikaaf (itikääfi raamat)

34. Kitaabu l-bujuu‘ (müügi (kauplemise) raamat)

35. Kitaabu s-salam (ettemaksu raamat)

36. Kitaabu š-šufa‘a (eelisostuõiguse raamat)

37. Kitaabu l-i˛aara (palkamise raamat)

38. Kitaabu l-hawaala (võla ülekandmise raamat)

39. Kitaabu l-kafaala (käendamise raamat)

40. Kitaabu l-wikaala (esindamise raamat)

41. Kitaabu l-harth wa l-muzaara‘a (maaviljeluse ja põllupidamise raamat)

42. Kitaabu l-musaaqa (kastmise raamat)

43. Kitaabu l-istiqraad wa adaa’i d-diwaani wa l-ha˛ari wa t-tafliis (laenude, tagasimaksmise, omandi külmutamise ja pankroti raamat)

44. Kitaabu l-khusuumaat (vaidluste raamat)

45. Kitaabu fii l-luqata (leitud asjade raamat)

46. Kitaabu l-mazaalim (rõhumise raamat)

47. Kitaabu š-šarika (partnerluse raamat)

48. Kitaabu r-rahn ((asulates) pantimise raamat)

49. Kitaabu l-’aqi (orjusest vabastamise raamat)

50. Kitaabu l-mukaatab (end läbi vabastuskirja orjusest vabaksostmise raamat)

51. Kitaabu l-hila wa fadliha wa t-tahriid aleiha (kingituste, kinkimise headuse ja soovituslikkuse raamat)

52. Kitaabu š-šuhadaat (tunnistajate raamat)

53. Kitaabu s-sulh (lepituse raamat)

54. Kitaabu š-šuruut (tingimuste raamat)

 Lae hadithid PDF failis siit