Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » FATWAD  
FATWAD

Fatwa (ar k, mitmus – fataawa) on islami seadusest lähtuv vastava eriala õpetlase (mufti) väljastatud religioosne arvamus teatud teemal.
Sunni islamis ei ole iga väljastatud fatwa täitmine moslemitele kohustuslik, kuid kui moslem on mõnes religioosses küsimuses segaduses ja küsib antud teemal nõu muftilt, peaks ta ka selle väljastatud fatwa järgi käituma.
Islami õigusteaduse reeglite järgi peab fatwa vastama järgmistele tingimustele:
1. Fatwal peab olema tõendusmaterjal Koraanist ja / või hadiithidest. Kasutada võib vaid neid hadiithe, mille sisu Muhammed (saws) hiljem aegade muutudes muutnud ei ole.
2. Fatwat on õigus välja anda vaid isikul või isikute rühmal, kellel on olemas selleks vajalikud teadmised (tänapäeval mufti paberid) ja siirus.
3. Fatwat ei tohi väljastada isiklikku kasu silmas pidades või teatud poliitika huvides.
4. Fatwa peab vastama tänapäeva maailma vajadustele.
Kodulehe sellesse rubriiki proovime panna võimalikult palju fatwasid just sellistel teemadel, mis Eesti moslemeid eriti huvitavad.

 

Allikad: www.fatwa-online.com, www.islam-qa.com, www.fatwaislam-online.com, www.fatawaislam.com, www.islamfatwa.com, www.alifta.com, www.islamicarticles.wordpress.com/jinn/, www.islamweb.net