AVALEHT ALGAJATELE EDASIJÕUDNUTELE KASULIKKU LISA KONTAKT
Täna on    
Tasuta raamatud

Siin on võimalt tellida mitmesuguseid erinevaid raamatuid. Need on tasuta ja saadetakse Eesti piires tasuta postiga koju.

Kui soovid tellida raamatuid, siis palun saada oma tellimus aadressile info@islam.pri.ee.

Lisa tellimusmailis:


raamatu kood (nt. EE1)

oma ees- ja perekonnanimi

Lähim Omniva automaat või kodune aadress

mobiilinumber(sms-teavitus)


Juhul, kui tellimusele pole vastatud 48 tunni jooksul, palume meiega uuesti ühendust võtta (vahel lähevad kirjas spämmi)!


EE1.VÄIKE VÄRVILINE ABILINE ISLAMI MÕISTMISEKS (Jälle olemas!)

Raamatu sisuga võimalik tutvuda:Islam Guide eesti keeles .

Raamat annab elementaarset infot islami kohta nii mitte-moslemitele kui ka algajatele moslemitele. Käsitletud on sellised teemad nagu Koraani imed, islami hüved, millesse usuvad moslemid, islami tugisambad, islami prohvet Muhammed, millest räägib Koraan, islam ja teaduse areng, islam ja terrorism, naise staatus islamis jne.

 

EE2. JUMALA SÕNUMITOOJA MUHAMMED

Peale suuri karikatuuriskandaale on kõigile kindlasti huvitav lugeda ka midagi teistsugust islami prohveti Muhammedi (saws) kohta. Raamat on kokku pandud erinevate Läänemaailma õpetlaste ning tuntud inimeste ütlustest ning samas ka hadithidest, mis Muhammedi (saws) kirjeldavad. Tegemist on esmatrükiga sellest raamatust eesti keelde.

 

 

 

EE3. MIDA PEAKS TEADMA ISLAMIST?

See pisike 149-leheküljeline raamat on abiks algajale islamiga tutvujale ning annab ülevaate islami kõige üldisematest faktidest, Jumala ideest islamis, Koraanist, prohvetlusest islamis, islami prohvetist Muhammedist, prohveti õpetusest – sunnast, islami viiest tugisambast, naise ja vanemate staatusest islamis. Käsitlust leiavad ka üheksa kõige levinumat väärarvamust islamist ja kristlus ning ateism läbi moslemite silmade.

 

 

EE4. ISLAMI VIIS TUGISAMMAST

Raamat käsitleb islami praktiseerimise tugisambaid: usutunnistust, palvet, almust, paastu ja palverännakut ja on mõeldud nii algajatele kui ka kesktasemele. Raamat sai koostatud ning välja antud küll eesti keelt kõnelevatele algajatele moslemitele, kuid sellest on võimalik kasulikku infot hankida ka kõigil gümnaasiumis islami kohta õppijatel, ajaloo- või religiooniloo õpetajatel ja muudel huvilistel. Raamat sisaldab ka palveõppe jaoks vajalikke ja palverännaku paiku kirjeldavaid jooniseid.

 

 

EE5. KORAANI TÄHENDUSE TÕLGE: FATIHA JA VIIMANE DUZ (30/30)

Koraan on jaotatud 30 võrdseks osaks. Antud raamatus on eesti keelde tõlgitud Koraani viimase 1/30 tähendus. Raamatu algusest võib leida erinevaid selgitavaid artikleid Koraani kohta, lõpust aga sunna ja hadithide kohta. Raamatu peamise ja keskmise osa moodustavad Koraani peatükkide 1 ja 78-114 tähenduse tõlked. Paralleelselt on ära toodud araabiakeelne originaal, araabia keele transliteratsioon ladina tähestikus, tähenduse tõlge eesti keeles ja selgitavad ääremärkused kasutatud sõnade tähendusest ning ilmutuskonteksti kohta sunnast. Tõlge on küll pigem suunatud eesti emakeelega moslemitest lugejatele, et nad saaksid seda kasutada nii Koraani mõtte võimalikult täpseks mõistmiseks kui ka Koraani araabiakeelseks lugmiseks ja päheõppimiseks, kuid loomulikult on seda võimalik kasutada ka mitte-moslemitel.

 

EE6. MOSLEMINAISE KÄSIRAAMAT

See raamat on suureks abiks igale algajale moslemile ja miks mitte ka niisama islamiga tutvujale, keda huvitavad sellised mosleminaist puudutavad teemad nagu Jumala teenimine, puhtus, riietus, sotsiaalne elu, karjäär, abielu, lahutus ja tervishoid. Väikeses tõlkeraamatus on kokku 80 lk asjalikku nõu igapäevaeluks ja erandjuhtudeks.

 

EE7. PÕRGU JA PARADIIS

Raamatu sisu on teadlikult valitud nõnda, et see nii täpselt ja lühidalt kui võimalik edasi annaks, mis toimub Viimsel Kohtupäeval, enne ja peale seda. Kõige selle kohta on lugematuil arvul Koraani värsse ja Prohvet Muhammedi (Jumala rahu ja õnnistus olgu temaga) jutustusi, nagu ka tõendusmaterjali loodusest enesest.

 

 


EE8. ÕPIN PALVETAMA

A4 formaadis suure kirjaga raamat neile värsketele või noortele moslemitele, kes õpivad palvetama ja vajavad palvetamise ajal veel abi, st loevad paberilt maha. Raamat kirjeldab samm sammult, mida palve ajal öelda ja teha, sisaldades hulgaliselt täpseid illustratsioone ja suures kirjas palves lausutavaid fraase (araabia keeles eesti transliteratsiooniga + eestikeelne tõlge). Asendamatu abi algajale!

Väljaantud koostöös: Kultuurikeskus Iqra MTÜ ja Eesti Islami Kogudus