Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » ISLAMI AJALUGU » Islami õiguskoolkonnad » ŠAFI‛IYYA  
ŠAFI‛IYYA

Šāfi‛iyya õiguskoolkond on oma nime saanud Imām Šāfi‛ī (Abū Abdullāh Muhammad Ibn Idrīs Aš-Šafi‛ī, 767-820) järgi, kes oli üks neljast islami õiguskoolkonna juhtfiguurist. Tegu on vanuselt kolmanda õiguskoolkonnaga Sunni nelja õiguskoolkonna hulgast. Oma järgijate arvu poolest asub see koolkond teisel kohal peale hanafiyya koolkonda, koondades oma ridadesse ligi 28% maailma moslemitest ja väga suure hulga islamiteadlastest.

Imām Šāfi‛ī, kes oli pärit Qurayši hõimust (nagu ka prohvet Muhammed (saws)), sündinud Egiptuses kuid nooruses kolinud Mekasse, seejärel Mediinasse, õppis ise malikiyya koolkonna õpetlaste juures ning keelas oma eluajal ära igasuguse koolkonna loomise tema põhimõtete järgi. Tema doktriini võib jagada kaheks: esimene, „vana” (al-qadīm), on pärit ajast enne Egiptusesse naasmist, teine, „uus” (al-žadīd), tema Fustati perioodist Egiptuses.  Šāfi‛iyya õiguskoolkond on üles ehitatud tema „uuele” doktriinile, kuigi ajaloost on teada ka imami esimese perioodi õpilasi, kes levitasid tema „vana” õpetust.

Imām Šāfi‛ī püüdluseks oli leida tasakaal malikiyya koolkonna pragmatismi ja traditsionalistide põhimõtete vahel, kes vastupidiselt malikiyya koolkonna pooldajatele väitsid, et islami juristidel ei ole õigus deriveerida seadusi, mis oleksid samaväärsed seadustega Koraanist või Sunnast, kuigi tegelikult on saavutatud vaid tänu isiklikule hinnangule ehk ižtihādile. Ka väitis Šāfi‛ī, et ainus seadusteks kasutatav Sunna on see, mille algallikaks on prohvet Muhammedi (saws) enda sõna või mida on võimalik viia välja otse prohvet Muhammedini (saws). Samuti oli ta veendunud, et Sunna, mis on Koraaniga vastuolus, on vastuvõtmatu, kuna Sunna ülesandeks on Koraani seletada. Religioosse õigusteaduse allikana ei saa kasutada kohalikku elavat kombestikku ehk ‛urfi nagu ka ei ole õigus kasutada imaamide dokrtiine, ilma kindlate tõenditeta. Imām Šāfi‛ī rõhutas ka, et islami õigusteadlaste heaks tööks on neil kindlasti vaja head araabia keelt.

Šāfi‛iyya õiguskoolkond aksepteerib kõiki nelja õigusteaduse algallikat: Koraani, prohveti (saws) Sunnat, kogukonna ühist arvamust millegi suhtes ehk ižmā‛t ja analoogilist võrdlust ehk qiyāsi. ižmā puhul peetakse küll hanafiyya ja malikiyya koolkonnas silmas islamiteadlaste kokkulepet millegi suhtes, šāfi‛iyya koolkonnas aga on tegu otseselt kogukonna kui terviku kokkuleppega. Koolkond peab ka oluliseks prohveti (saws) kaaslaste, eriti nelja esimese kaliifi (al-khulafa ar-rašidūn ehk „õigesti juhitud kaliifid”) arvamust millegi suhtes. Kindlasti tasuks ka mainimist, et just Šāfi‛ī oli islami õigusteaduse algallikate (usūl al-fiqh) mõiste ja põhimõtte algatajaks, kuigi koolkonna algusajal seda eriti ei kasutatud. Šāfi‛ī olulisemateks teosteks oleksid „Ar-Risāla fi ’usūl al-fiqh” ja „Kitāb al-’umm”.

Šāfi‛iyya koolkonda peetakse üheks konservatiivsemaks ja rangemaks, mille ümber on kaua õitsenud islami religiooniteadus ja mille põhimõtted on õigeks kiitnud paljud nüüdseks traditsionaalsed islamiteadlased. Tänu koolkonna süstemaatilistele meetoditele ja rangele lähenemisele religiooniteadusele on paljud islamiteadlased ja juhtivad figuurid selle koolkonna põhimõtted omaks tunnistanud.

Šāfi‛iyya koolkond, mis sai alguse Egiptuses, Fustatis, on levinud läbi terve islami umma (kogukonna) ning on traditsionalistidest islamiteadlaste ametlikuks koolkonnaks. Enimjärgitav on ta kurdide seas, Egiptuses, Indoneesias, Somaalias, Jeemenis, Tais, Singapuris, Filipiinidel, Mauritaanias. Šāfi‛iyya on Brunei Darussalami ja Malaisia ametlikuks koolkonnaks.

Paljude islami „hiiglaste” hulgas, kes selle koolkonna vaateid on pooldanud, on näiteks: Abū Al-Hasan Aš‛arī, imam Bukharī, imam Muslim, imam Nasa'i, imam Bayhaqī, imam Tirmidhī, imam Ibn Maža, imam Tabarī, Ibn Hažar Al-Asqalānī, imam Abū Dawud, imam Nawawī, imam As-Suyutī, imam Ibn Kathīr, imam Dhahabī, imam Al-Hakīm, Khātib Shirbīnī, Ibn Hažar Haytāmī, imam Mawardī, Šeikh Khātib Al-Baghdādī, Al-Ghazalī, At-Tabarī jt.  

Šāfi‛iyya õiguskoolkond pooldab sufide ideid. Ka on ta on oma põhimõtetelt väga lähedane aš‛ariyya teoloogilise koolkonnaga, mis selgitab, miks enamus šāfi‛iyya õiguskoolkonda kuuluvad isikud pooldavad teoloogias aš‛ariyya koolkonda. See üksi ei ole muidugi mingi näitaja, kuna aš‛ariyya pooldajad on kõigis õiguskoolkondades enamuses, välja arvatud hanbaliyyas. Samas, vaid malikiyya õiguskoolkond on eranditult aš‛ariyya teoloogilise koolkonna pooldaja.