Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   »  Algajad »  NAISED ISLAMIS »  Muhammed (saws) ja naiste õigused  
Muhammed (saws) ja naiste õigused

Prohvet Muhammed  oli äärmiselt edukas sotsiaalne reformaator ning vaimne ja poliitiline juht, kes võitles nõrkade ja rõhutute õiguste eest. Naiste kohta käivatel Koraani värssidel oli naiste staatust ja õigusi tunduvalt parandav efekt ajal, mil need ilmutati. Mosleminaistele anti õigus omada, pärida ja müüa oma kinnisvara nii, nagu neile sobis, tagasi lükata pealesunnitud abielusid, jätta alles oma perekonnanimed ja identiteet ka pärast abielu, algatada lahutust ja saada haridust – seda kõike juba seitsmendal. sajandil. Kontrastiks masendavale olukorrale, mis mõjutas naisi tolleaegses maailmas, paistsid mosleminaised silma õppimise ja saavutuste poolest. Nende hulgas oli muu hulgas ka palju tähtsaid õpetlasi ja teadlasi. Prohvet  kuulutas: „Teadmiste omandamine on kohustus igale moslemile, naisele ja mehele,” ja tema oma naine Aiša andis hiljem tuhandeid tema ütlusi hilisematele põlvedele edasi. Aiša oli tuntud oma meditsiiniliste, poeetiliste ja islami seadusalaste teadmiste, nagu ka oma isikuomaduste, iseloomu ning intelligentsi poolest. Paljud mosleminaised olid keskajal auväärsetel õpetlaste ning usujuhtide kohtadel. Mosleminaiste peamised takistused neile tagatud õiguste saamisel siis ja praegu on olnud  püsivad mitteislamlikud kultuuritraditsioonid (tavaliselt ulatudes aega, mil inimesed ei olnud veel selles paikkonnas islamit omaks võtnud), ebaadekvaatne religioosne haridus ja inimloomuse halvem külg.