Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   »  Edasijõudnud »  ISLAMIRÕIVASTUS »  Moslemimehe riietus  
Moslemimehe riietus

Kui räägitakse islamirõivastusest, tuleb reeglina silme ette just kaetud naine. Tegelikult aga on islamis riietumise reeglid nii naistele kui ka meestele. Ja kuigi mehe aura (st katmist vajav piirkond) on väiksem kui naisel[1], eiravad siiski väga paljud moslemimehed (eriti Euroopas) tänapäeval enda katmise osas islami seadust.


Reeglid moslemimeeste riietusele võiks lühidalt kokku võtta kümne punktiga:

1. Peamine põhimõte, nagu islamis üldiselt, on ka riietuse juures, et kõik, mis ei ole keelatud, on järelikult lubatud. St, et mehed võivad kanda kõiksuguseid riideid, mis ei ole islami seaduse järgi haraam. Islami seaduse järgi on meestel haraam kanda kulda ja siidi, sest Prohvet (saws) ütles: „Need kaks (st kuld ja siid) on minu kogukonna meestele keelatud ja naistele lubatud.“ (Ibn Majah 3640) Samuti on moslemitel keelatud kanda loomulikku surma surnud loomade nahku, kui need ei ole enne pargitud.

2. Keelatud on kanda õhukesest või koguni läbipaistvast kangast rõivaid, mis lubavad aurat näha.

3. Keelatud on polüteiste ja uskmatuid nende riietumisstiilides imiteerida ja kanda selliseid riideid, mis on uskmatutele omased. Abdallah ibn Amr ibn Al-Aas (raa) ütles: „Jumala Sõnumitooja (saws) nägi Alit kaht päevalillega värvitud rõivaeset kandmas ja ütles: „Need on uskmatute rõivad, ära kanna neid.“ (Muslim 2077)

4. Samamoodi kui naistel on keelatud riietumisel mehi imiteerida, on ka meestel keelatud riietumisel naisi imiteerida, sest Prohvet (saws) needis neid mehi, kes naisi imiteerivad ja neid naisi, kes mehi imiteerivad (Bukhari 5546).

5. Moslemitele on sunnaks riietumisel öelda bismillääh, alustades paremast küljest ja riidest lati võtmisel alustada vasemast küljest. Abu Huraira (raa) jutustas: „Jumala Sõnumitooja (saws) ütles: „Kui te riietute või teete wudut, alustage paremalt.“ (Abu Dawud 4141)

6. Uue riideeseme esmakordsel selgapanemisel on sunnaks Jumalat tänada ja öelda duaa. Abu Said (raa) jutustas: „Kui Jumala Sõnumitooja (saws) uue rõiva selga pani, ütles ta selle nimetuse, olgu see siis turban, särk või ürp, ja seejärel lausus: allaahumma läkä l-hämd äntä käsäutänihi äs’äluka khäirähu wa khäiri mä suni’ö läh wa auudhu bikä min šarrihi wa šarri mä suni’ä läh (Oo Jumal, Sinule olgu kõik ülistus, Sa oled mind sellega katnud. Ma palun Sinult selle head ja head, mille jaoks see tehti ja ma palun Sinu kaitset selle halva vastu ja halva vastu, milleks see tehti).“ (At-Tirmidhi 1767, Abu Dawud 4020)

7. Sunnaks on ka jälgida, et riided jääksid puhtaks, ilma seetõttu uhke või ülbe olemata või sellega liialdamata. Abdallah ibn Masud (raa) jutustas, et Prohvet (saws) ütles: „Ükski, kelle südames on kasvõi kanepiseemne jagu ülbust, ei pääse Paradiisi.“ Üks mees küsis: „Aga kui keegi tahab, et ta riided ja kingad ilusad välja näeksid?“ Ta (saws) vastas: „Jumal on Ilus ja armastab ilu; ülbus või uhkus on see, kui eitatakse tõtt ja vaadatakse inimestele ülevalt alla.“ (Muslim 91)

8. Mustahabb on kanda valgeid rõivaid. Ibn Abbas (raa) jutustas: „Jumala Sõnumitooja (saws) ütles: „Kandke valgeid riideid, sest need on parimad teie riietest ja keerake nendesse ka oma surnud.“ (At-Tirmidhi 994, Abu Dawud 4061, Ibn Majah 1472)

9. Moslemimeestele on haraam lasta ühtki rõivast madalamale kui pahkluu kõrgusele. Abu Huraira (raa) jutustas, et Prohvet (saws) ütles: „Kõik, mis alakeha rõivast on allpool pahkluud, on Tules.“ (Bukhari 5450) Abu Dharr (raa) jutustas, et Prohvet (saws) ütles: „Neid on kolm, kellega Jumal Ülestõusmispäeval ei räägi ja keda ta ei vaata ega kiida ja neile saab osaks piinarikas karistus.“ Jumala Sõnumitooja (saws) kordas seda kolm korda. Abu Dharr (raa) ütles: „Olgu nad hukkunud ja kadunud! Kes nad on, oo Jumala Sõnumitooja?“ Ta (saws) vastas: „See, kes laseb oma rõiva madalamale kui pahkluu; see, kes tuletab teistele meelde, mis teeneid ta neile osutanud on ja see, kes müüb oma kaupa valevannete abil.“ (Muslim 106)

10. Haraam on kanda kuulsuse ja edevuse rõivaid, ehk siis riideid, mis teiste hulgast silma paistavad, et inimesed nende kandjaid vaataksid ja et nad läbi selle, mida nad kannavad, tuntuks saaksid. Ibn Umar (raa) jutustas: „Prohvet (saws) ütles: „Igaüks, kes kannab kuulsuse ja edevuse rõivast, selle Jumal Ülestõusmispäeval sellesse rõivasse riietab.“ Ühe teise jutustuse kohaselt: „... ja seejärel paneb selle põlema.“ Kolmanda versiooni kohaselt: „... riietab ta alanduse rõivasse.“ (Abu Dawud 4029, Ibn Majah 3606 ja 3607 (hasan))

Allikas: http://www.islamqa.com/en/ref/36891/men%20clothing


[1] Naisest võivad maksimum näha olla käelabad ja nägu, samal ajal kui mees peab kindlasti olema kaetud vööst põlvini, seega ei või ka nemad tavalistes ujumispükstes või liibuvates riietes ringi käia.