Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » NIMEVALIK ISLAMIS » Keelatud ja ebasoositavad nimed  
Keelatud ja ebasoositavad nimed

Nimevalikus, nagu ka kõiges muus islamis, on reegliks see, et kõik, mis ei ole haram (keelatud), on järelikult halal (lubatud). Seega on kõige lihtsamaks näpunäiteks moslemist vanemale, et kui valitud nimi 1) ei ole ega sisalda endas midagi islamis keelatut ja 2) ei ole ka üks Jumala Enda nimedest, on see järelikult lubatud. Näiteks võib lapsele nimeks panna Abdurrahman (Armulisima sulane), aga mitte Ar-Rahman (Armulisim), sest see on üks Jumala nimedest.

Vanemad ei tohiks oma lapsele valida nime, mille tähendus kategoriseeriks lapse teise usku (n: Kristjan, Christian (kristlane), Kristiina, Christina (kristlanna), Juudit, Judith (juuditar) jne).

Kui kellestki saab moslem ja ta ise kannab nime, mis islami seaduse järgi keelatud on, olgu siis tegemist araabia- (n: Abdul-Messiah – Messiase sulane, Abdul-Kabah – Kaaba sulane jne) või muukeelse nimega, peab ta oma nime ära vahetama, kuna Prohvet Muhammed (saws) õpetas oma kaaslasi nii toimima, kui neil juhtus islamile vastuvõetamatu nimi olema. Näiteks oli Prohvet Muhammedi (saws) ajal väga levinud poisslaste nimeks Harb (Sõda), mille Prohvet (saws) käskis Silmi (Rahu) vastu välja vahetada.

Abu Huraira (raa) jutustas, et Prohvet Muhammed (saws) ütles: „Nimetage endid minu (ees)nime (Muhammed) järgi, kuid ärge nimetage mind minu kunia (Abul-Qasim) järgi.“ (Bukhari 1:110)

Jabir ibn Abdullah (raa) jutustas: „Jumala Sõnumitooja (saws) oli otsustanud keelata oma järgijatel nimeks panna Ya’la (kõrgendatud), Barakah (õnnistus), Aflah (edukas), Yasar (rikkus) ja Nafi’ (kasulik), kuid ma nägin, et ta vaikis sellest hiljem ja ei öelnud kuni oma surmani midagi. Seejärel otsustas Umar (raa) nende nimede panemise keelata, kuid loobus hiljem sellest ideest.“ (Muslim 5331)

Abu Huraira (raa) edastas, et Jumala Sõnumitooja (saws) ütles: „Nimi, mida Jumal kõige enam vihkab, on Malik Al-Malik (kuningate kuningas).“ (Bukhari 819, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidhi)

Malik (raa) edastas Yahya ibn Saidilt (raa), et Jumala Sõnumitooja (saws) küsis lüpsikaamli kohta, keda kohe lüpsma hakati: „Kes seda kaamelit lüpsab?“ Üks mees tõusis püsti. Jumala Sõnumitooja (saws) küsis: „Mis su nimi on?“ Mees vastas: „Murra (mõrudus, kibedus).“ Jumala Sõnumitooja (saws) ütles talle: „Istu.“ Seejärel küsis ta: „Kes seda lüpsab?“ Üks mees tõusis püsti ja Jumala Sõnumitooja (saws) küsis: „Mis sinu nimi on?“ Ta vastas: „Harb (sõda).“ Jumala Sõnumitooja (saws) ütles: „Istu.“ Siis küsis ta: „Kes seda kaamelit lüpsab?“ Üks mees tõusis püsti ja Jumala Sõnumitooja (saws) küsis temalt: „Mis sinu nimi on?“ Mees vastas: „Yaish (ta elab).“ Jumala Sõnumitooja (saws) ütles talle: „Lüpsa.““ (Muwatta 54.24)