Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » NIMEVALIK ISLAMIS » Soovitatavad nimed  
Soovitatavad nimed

Islami traditsiooni kohaselt peaksid eelistatavaimad nimed olema need, mille alguses on Abd-ul... ehk „... sulane“. Neist omakorda on eelisseisus Abdullah (Jumala sulane) ja Abdurrahman (Armulisima sulane).

Abu Wahb Al-Jushami (raa) jutustas: „Prohvet (saws) ütles: „Nimetage endid prohvetite nimede järgi. Jumalale kõige kallimad nimed on Abdullah ja Abdurrahman, kõige tõesemad on Harith (maaharija) ja Hammam (suurmees, pealik) ja kõige hullemad on Harb (sõda) ja Murrah.“ (Abu Dawud)

Väga hea on ka, kui moslem nimetab oma lapse mõne prohveti (as) nime järgi. Selle eeliseks on multikultuursete perekondade puhul, et väga paljud prohvetite nimed (n: Adam - Aadam, Nuuh – Noa, Yaqub – Jakob, Yusuf – Joosep, Dawud – Taavet, Younes - Joonas jne) on üle maailma tuntud ja aktsepteeritud.

Abu Musa (raa) jutustas: „Ma sain poja ja viisin ta Prohveti (saws) juurde, kes pani talle nimeks Ibrahim, pani talle suhu datli mahla (mille ta oli enne oma suus läbi närinud), palus Jumalal teda õnnistada ja andis siis lapse mulle tagasi.“ See oli Abu Musa (raa) vanim poeg. (Bukhari 8.218)