Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   »  Edasijõudnud »  ISLAMIKALENDER  
ISLAMIKALENDER

Islamikalender, moslemikalender või hižri kalender (ar k – at-taqwiim al-hižri) on kuukalender, mis koosneb 12st 29- või 30-päevasest kuust. Islamikalendri aastas on kokku vastavalt 354 või 355 päeva.

Igapäevaselt kasutatakse seda kalendrit küll vaid Saudi Araabias, kuid kogu moslemimaailmas märgistatakse islamikalendriga olulisi sündmusi ja kõik maailma moslemid arvestavad islami religioosseid pühi ja rituaalselt olulisis päevi just islamikalendriga.

Islamikalendri esimeseks aastaks oli aasta, mil Prohvet Muhammed (saws) Mekast Mediinasse rändas. Seda sündmust nimetataksegi araabia keeles hižraks.

Islamikalendri aasta märkimiseks kasutatakse tähist H või AH (mis ladina keeles oleks anno domini vastena anno hegirae ehk „hižra aastal”). Vahel harva kasutatakse ka tähist BH, mis tähendaks „enne hižrat” – näiteks 53 BH sündis Prohvet Muhammed (saws). 1431 AH vastab umbes 18. detsembrile 2009 kuni 6. detsembrile 2010.

Allikas: http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_calendar