Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   »  Edasijõudnud »  SUNNA »  Tähtsaimad hadithikogud  
Tähtsaimad hadithikogud

Islam on väga täpne ja teaduslik usk. Seetõttu peaks iga moslem ka muuhulgas alati teadma, kust pärinevad tema teadmised ja kes need on talle edastanud. Vaid nii saame oma teadmiste tõepärasuses kindlad olla.

Hadithid pärinevad alati mõnest hadithikogust, nii et meil oleks kasulik ka kogude ja nende kogujate kohta rohkem teada. Siinkohal toome ära tuntuimate ja enimkasutavaimate kogude lühitutvustused, mis on enamjaolt järjestatud nende kogujate nimede järgi.

Hadithikogud võib kokku võtta ka järgnevas selgitavas tabelis:

Kuus hadithikogude kaanonisse kuuluvat kogu (al-kutub as-sitta):

Sahih al-Bukhari“, „Sahih Muslim“, „Sunan An-Nasai al-Sughra“, „Sunan Abu Dawud“, „Sunan At-Tirmidhi“, „Sunan ibn Majah

Olulised kogud:

Al-Muwatta“, „Musannaf Abd Ar-Razzaq“, „Musnad Ahmad ibn Hanbal“, „Sunan Al-Darimi“, „Sahih ibn Khuzaymah“, „Sahih Ibn Hibban“, „Al-Mustadrak ala As-Sahihain“, „Mawduat Al-Kubra

Vähem olulised kogud:

Riyadh as-Salihin“, „Masabih As-Sunnah“, „Mishkat Al-Masabih“, „Majma Al-Zawaid“, „Bulugh Al-Maram“, „Kanz Al-Ummal

Hadithikogude tüübid:

sahih („õige“, „autentne“ – kogu, kus on vaid autentsed hadithid), musnad („toetatud“ ehk kindla edastajateketiga – hadithikogu puhul kogu, kus hadithe klassifitseeritakse nende edastajate järgi), väljamõeldud hadithide kogud, musannaf („peatükijärgne klassifitseerimine“ – kogud, kus hadithe klassifitseeritakse teemade järgi; kasutatuim), az-zawa'id (kogu, mis on kokku pandud nö „üksikutest“ hadithidest, mida võib leida ühes, kuid mitte teistes hadithikogudes)

Kommentaarid:

n: „Fath Al-Bari“ („Sahih Al-Bukhari“ seletus)

Hadithiterminoloogia ja hadithiteadus:

Muqaddimah ibn As-Salah fi Ulum Al-Hadith“, „Vastuoluliste hadithide interpreteerimine“

Bibliograafilised hinnangud:

At-Tarikh Al-Kabir“, „Al-Kamal fi Asma Ar-Rijal