Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » ISLAMI PROHVETID  
ISLAMI PROHVETID

„Me oleme sõnumitoojaid saatnud juba enne sind ja nende hulgas on neid, kellest oleme sulle jutustanud ja ka neid, kellest Me pole sulle jutustanud. Ja ükski sõnumitooja ei ole toonud märke (või värsse) ilma Jumala loata. Seega, kui tuleb Jumala käsk, otsustatakse tões (ja õigluses) ja võltsid kaotavad sellega kõik.“ (40:78)

Islam õpetab meile, et Jumal on saatnud prohveti iga rahva juurde, seega on läbi maailma ajaloo inimekonnani jõudnud tuhandeid prohveteid, kelle ülesandeks on olnud tuua Jumalalt oma rahvale sõnum. Islam õpetab meid neid kõiki prohveteid austama.

Prohvetitesse uskumine on üks islami aluseid, kuna moslem on see, kes usub: 1) Ainujumalasse, 2) Tema sõnumitesse, 3) Tema inglitesse, 4) Tema prohvetitesse, 5) saatusesse ja 6) Viimsesse Kohtupäeva.

Tuntuimate islami prohvetitena võiks mainida Noad, Aabrahami, Moosest ja Jeesust (as). Islam ei ole neid mitte judaismilt ja kristluselt üle võtnud, vaid islami seaduse järgi ongi need prohvetid moslemid, st "Jumala tahtele allujad".

Kõik prohvetid on ühtviisi austamisväärsed, prohvet Muhammed (saws) on nende hulgas eriline vaid kahe asja poolest: 1. ta on kõige viimane prohvet, kelle Jumal siia maailma saatis, 2. tema sõnum ei ole mõeldud mitte vaid tema rahvale vaid kogu inimkonnale.