Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » ISLAMI PROHVETID » Koraanis  
Koraanis
 
 
Nimi
Raamat
Rahvas

Koraanis mainitud

1
Adaam (Aadam)
x
 
 
 
 
25
Esimene inimene ja ka esimene prohvet.
2
Idriis (Eenok)
x
x
 
 
 
2

Idriis elas suurel põuaajal, mille Jumal Tema unustanud inimkonnale karistuseks oli saatnud. Idriis palvetas, et tuleks andestus ja kannatused lõppeksid ja nii hakkaski sadama.

3
Nuuh (Noa)
x
x
 
 
Noa rahvas
43

Noa on peamiselt tuntud suure veeuputuse loost, kuid ta oli ka peamine Ainujumala kummardamisele kutsuja oma ajal. Moslemid usuvad, et just tema tugev usk Jumalasse viis selleni, et Jumal valis tema laeva ehitama.

4
Huud (Eeber)
 
x
 
 
Aad
7

Moslemid usuvad, et ainult Huud, kelle järgi ka Koraani 11. peatükk on oma pealkirja saanud, ja veel mõned inimesed elasid üle suure tormi viis põlvkonda varem. Jumal saatis selle tormi, et karistada Aadi rahvast, kes oli Jumala unustanud.

5

Saalih (Salih)

 
x
 
dhikr
Thamud
9

Koraan jutustab meile, et Jumal käskis Saalihil oma rahvas, Thamud, hüljata, kuna nad hülgasid usu Jumalasse ja olid sõnakuulmatud, kui Jumal saatis neile erilise kaamli, mille eest nad pidid hoolitsema, kuid hoolitsuse asemel tapsid. Kui Saalih ja tema järgijad olid lahkunud, karistas Jumal Thamudi rahvast valju häälega taevast, mis nad kõik hetkega tappis.

6

Ibrahiim (Aabraham)

x
x
x

suhuf Ibrahiim (Aabrahami kirjarullid)

Aabrahami rahvas

69

Moslemite jaoks on Aabraham üks olulisemaid prohveteid, kuna ta ehitas uuesti üles Mekas asuva Kaaba templi. Läbi tema poja Ismaeli sai Meka ümbrusesse loodud tsivilisatsioon, mille üheks viljaks on viimane prohvet, Muhammed (saws). Aabraham oli Jumalale nii kuulelik, et oleks äärepealt Jumala käsu peale ohverdanud oma poja Ismaeli. Seda ülimat Jumalale kuulelikkust tähistatakse iga-aastase aid ul-adha pühaga. Aabraham oli ka esimene, kes hakkas usklikke „moslemiteks“ ehk „Jumala tahtele allujateks“ nimetama ja inimesi palverännakule kutsuma.

7
Luut (Lot)
x
x
 
 

Loti rahvas, Soodom

27

Moslemid tunnevad Loti kõige paremini läbi tema katse jutlustada Soodomas ja Gomorras homoseksuaalsuse vastu. Ta julgustas oma rahvast Ainujumalasse uskuma, hoolimata sellest, et nad teda mõnitasid ja ignoreerisid. Islam eitab Vanas Testamendis kirjeldatud tegusid, mille kohaselt Lot olevat armastanud end purju juua ja kord purjusoleku ajal oma tütardega vahekorras olnud ja need rasedaks teinud.

8

Isma’iil (Ismael)

x
x
 
 
 
12

Moslemid peavad Aabrahami esmasündinud poega Ismaeli oluliseks prohvetiks, kuna ta oli juba täiskasvanuna nõus Jumala käsu täitmiseks oma isa käe läbi ohverdatud saama. Kui ta ema Ha˛ar oma lapsele nüüdse Meka lähistele kõrbesse jäetuna vett otsis, avas Jumal nende jaoks Zamzami allika, mis siiani seal voolab.

9

Is’haaq (Iisak)

x
 
x
 
 
17

Islami traditsiooni kohaselt sai Aabrahami teisest pojast Iisakust prohvet Kaananis. Tema ja ta vend Ismael kandsid edasi nende isa Aabrahami poolt õpetatud usku.

10

Yaaquub (Jaakob)

x
 
x
 
 
16

Koraan kirjeldab Jaakobit kui „valitute ja heade“ hulka kuuluvat. Ta kandis edasi nii oma isa Iisaku kui ka vanaisa Aabrahami õpetust ning kummardas vaid Ainujumalat.

11

Yusuf (Joosep)

x
 
 
 
 
27

Joosep on islami traditsioonis üks väga eriline inimene: ta ise oli prohvet, ta isa (Jaakob) oli prohvet, ta vanaisa (Iisak) oli prohvet ja ka ta vanavanaisa (Aabraham) oli prohvet.

Joosepi isa Jaakob armastas teda väga; lausa nii, et ta vennad teda kadestasid ja otsustasid ta surmata. Nad viisid ta ühel päeval endaga kaasa, kuid tapmise asemel jätsid kaevu põhja, kust kaamlitele vett otsivad karavanikaupmehed ta leidsid. Kui ta orjana Egiptusesse viidi, sai temast tänu vaarao unenäo seletamisele mõjuvõimas vaarao nõuandja. Islami traditsiooni kohaselt olevat Joosep endale saanud poole kogu inimkonnale osaks saanud ilust.

12
Ayyub (Job)
x
 
 
 
 
4

Legendi järgi olevat Job 18 aastat Jumala poolt testiks saadetud haiguse käes vaevelnud. Tasuks kannatlikkuse ja oma kodulinnas Jumala heale teenimisele sai ta Jumalalt kingituseks nooruse allika, mis võttis ära kõik haigused, välja arvatud surma. Job on suure kannatlikkuse sümbol.

13
Shu’ayb (Jitro)
 
x
 
 
Midian
11

Islam õpetab, et Jumal saatis Aabrahami järeltulija Shu’aybi Siinai mäe juures elavale Midiani rahvale juhiks. Kui inimesed teda ei kuulanud, hävitas Jumal uskmatute külad. Koraanist ja hadithidest võib lugeda, et prohvet Mooses abiellus ühega Shu’aybi tütardest. Kuna Vanas Testamendis on sama Jitro kohta kirjas, arvatakse, et tegemist on sama prohvetiga, kuigi mõned islami õpetlased sellega ei nõustu.

14

Muusa (Mooses)

x
x
 

Toora (suhuf Muusa)

vaarao ja tema vaimulikud

136

Koraan mainib Moosest rohkem kui ükskõik millist teist prohvetit. Ta kasvas üles vaarao õukonnas, kuna vaarao oli „päästja“ kartuses käskinud Iisraeli rahvast orjade poeglapsed tappa; tema ema aga oli ta veekindlaks tehtud korviga jõkke viinud, kust ta vaarao õukonda kasvandikuks sattus. Tema ülesandeks oli Iisraeli rahvale Toora edasi anda. Koraanis on kirjas, et Mooses oli oma sõnumi edastanud ja Jumala ülesande täitnud, kui ta sai Siinai mäel Jumala käsutahvlid kümne käsuga. Ta vabastas orjastatud Iisraeli rahva Egiptuse vaarao käest, kes Jumala võimu eitas ja viis oma rahva Egiptuses välja. Oma kangekaelsuse tõttu ja kuna nad keeldusid Pühale Maale sisenemast, kartes selle pärisasukaid, pidid nad 40 aastat kõrbes ringi rändama (5:24). Islami traditsiooni kohaselt valis Mooses oma elu lõpul elu pikendamise asemel Jumala läheduse.

15

Haruun (Aaron)

x
 
 
 
 
20

Aaronist sai oma vanema venna abiline. Ka tema ülesandeks oli Iisraeli rahva Egiptuse vaarao käest päästmine. Ta rääkis tihti Moosese eest, kuna Moosesel esines kokutamist.

16

Dawuud (Taavet)

x
 
 
zabuur (psalmid)
 
16

Jumal ilmutas Taavetile Psalmid. Ta sai võitu võimsa Goljati üle. Islam eitab Piibli jutustust, mille kohaselt Taavet olevat oma väepealiku Uria kõige hullemasse võitluspaika saatnud, et ta surma saaks ja ta võiks abielluda tema naisega.

17

Sulayman (Saalomon)

x
 
 
 
 
17

Saalomon õppis oma isalt Taavetilt palju, enne kui Jumal temastki prohveti tegi. Islami traditsiooni kohaselt sai Saalomon võime looduse ja d˛innide käsutamiseks ja loomadega suhtlemiseks. Ta oli tuntud oma aususe ja õigluse poolest ja valitses Lõuna-Araabiani ulatuvat võimast kuningriiki.

18
Ilyas (Eelija)
x
x
 
 
Eelija rahvas
2

Aaroni järeltulija Ilyas võttis peale Saalomoni kuningriigi kokkuvarisemist üle Araabia poolsaare lõunapoolse osa. Islami traditsiooni kohaselt püüdis ta poolsaare rahvast Ainujumala olemasolus veenda, kuid kui nood tema õpetusest keeldusid, karistas Jumal neid põua ja näljaga.

19

Al-Yasa (Elisa)

x
 
 
 
 
2

Al-Yasast sai peale Ilyase surma Iisraeli laste uus juht. Ta tahtis Iisraeli kuningale ja kuningannale Jumala võimu näidata, kuid nood pidasid teda vaid maagiks ja rahva karistuseks sai assüürlaste vallutusekspeditsioon.

20

Yunus (Joonas)

x
x
 
 

Joonase rahvas (Niinive)

4

Jumal käskis Joonasel Niinive rahvas jumalakartlikkusele juhatada. Kuna aga rahvas Joonast kuulata ei tahtnud, otsutas too alla anda ja lahkuda. Joonase neelas alla hiiglaslik mereelukas (arvatavasti sinivaal) ja ta mõistis, et oli alla andes teinud vea ja palus Jumalalt andestust, kuni mereelukas ta välja sülitas. Ta naases Niinivesse, et veelkord oma rahvast jumalakartlikkusele juhatada, ja seekord nad järgnesid talle.

21

Dhul-Kifl (Hesekiel)

 
 
 
 
 
2

Dhul-Kifli staatus prohvetina on islamis vaidlusteemaks, kuigi kõik on nõus, et tegemist oli jumalakartliku mehega, kes püüdis Jumala teel käia.

22
Zakariyya (Sakarias)
x
 
 
 
 
7

Sakarias, Saalomoni järeltulija, oli templis preester ning hoolitses ka Jeesuse ema Maarja (Marjami) eest, kes tema juurde kasvama toodi, kuna Maarja ema oli vandunud, et kui ta lapse saab, annab selle Jumala teenistusse. Koraanis on kirjas, et Sakarias palus Jumalalt poega, kuna ta naine Al-Yashbi (Eliisabet) oli steriilne ega saanud lapsi. Jumal andiski talle poja Yahya (Johannese).

23

Yahya ((Ristija) Johannes)

x
 
 
 
 
5

Yahya (Johannes) oli Jeesuse nõbu, Sakariase poeg. Läbi oma elu pidas ta võimsaid jutlusi Ainujumala kummardamisest. Koraanis ristimisest juttu ei ole.

24

’Iisa (Jeesus)

x
x
 
In˛iil (evangeelium)

Iisraeli rahvas

25

Jeesus on islami üks austatumaid prohveteid, ’Iisa Al-Masiih (messias Jeesus). Ta sündis läbi ime, neitsist, ilma isata ja saadeti Iisraeli lapsi õigele teele tagasi kutsuma. Koraan kirjeldab Jeesuse olemust väga selgelt: tegemist ei ole mitte Jumala poja vaid prohveti ja sõnumitoojaga (4:171). Jumala abiga tegi ta palju imesid, näiteks elustas surnuid, tegi savist linnu, rääkis juba beebina hällist. Ta ei joonud alkoholi ja sai Jumalalt ilmutuse, mida nimetatakse In˛iil (evangeelium), kuid mis kahjuks oma algversioonis tänapäeval säilinud ei ole. Moslemid usuvad, et Jeesust ei löödud risti, vaid Jumal tõstis ta enda juurde üles, kust ta maailma lõpul tuleb Da˛˛aali (Anti-Kristuse) vastu võitlema ja purustab Risti.

25
Muhammed
x
x
x
qur’aan (Koraan)
kogu inimkond
5

Muhammed (saws) on viimane islami prohvet, kelle sõnum on mõeldud kogu inimkonnale. Ta sündis iidoleid kummardavas Mekas ning veetis enamuse oma elust tavalise kaupmehena. Juba keskealisena veetis ta palju aega Meka läheduses asuva mäe koopas, kus mõtiskles elu üle. 40-aastasena sai ta esimese ilmutuse Jumalalt. Ilmutus jätkus 23 aasta jooksul ja moodustab kokkukogutuna Koraani. Oma misjonitööd alustas ta Mekas, kust oli tagakiusamise tõttu sunnitus põgenema Mediinasse. Muhammed (saws) ei olnud mitte ainult prohvet vaid ka sõjapealik, religioosse ja ilmaliku elu juht. Tema elu lõpuks oli islam levinud juba üle Araabia poolsaare. Tänaseks on islam jõudnud kõigisse maailma äärtesse ja jagab kristlusega suurima religiooni tiitlit.


 


[1] prohvet
[2] sõnumitooja
[3] imaam