Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   »  Algajad »  NAISED ISLAMIS »  Naised islamis - RAAMAT »  3. Häbiväärsed tütred  
3. Häbiväärsed tütred

Piibli ja Koraani erinev suhtumine naissoosse hakkab peale kohe, kui tütar on sündinud. Näiteks märgib Piibel, et tütre sünni korral on ema rituaalse ebapuhtuse periood kaks korda pikem kui poja sünni puhul (3Mo.12:2-5). Katoliku Piibel väidab kindlalt, et „tütre sünd on kaotus“ (Kg.22:3). Vastupidiselt sellele šokeerivale väitele saavad poisslapsed erilise kiidu osaliseks: „Mees, kes kasvatab oma poega, saab oma vaenlase kadeduse osaliseks.“ (Kg.30:3)

Juudi rabid tegid järeltulija saamise juudi soost meestele kohustuslikuks, et rassi säilimine oleks tagatud. Nad ei vaevunud varjama oma selget eelistust poeglaste suhtes: „Hästi on neil, kelle lapsed on meessoost ja halvasti neil, kellel naissoost“, „Poisi sünni üle on kõigil hea meel ... tüdruku sünd aga kurvastab kõiki,“ ja „Kui poiss tuleb maailma, tuleb maailma rahu ... Kui tuleb tüdruk, ei tule midagi.“[1]

Tütart peetakse raskeks koormaks, potentsiaalseks häbi allikaks isale: „Su tütar on kangekaelne? Ole väga ettevaatlik, et ta sind su vaenlaste naerualuseks, linna juttude keskpunktiks, tavalise klatši objektiks ei teeks ja sind avalikult ei häbistaks,“ (Kg.42:11), „Hoia kangekaelset tütart kindla kontrolli all, või ta kuritarvitab iga andestust, mis talle osaks saab. Hoia ta häbitul silmal kindlalt silm peal, ära ole üllatunud, kui ta sind häbistab,“ (Kg.26:10-11).

Just seesama idee, mille järgi tütred on häbi allikaks, viis islamieelse aja araablased naissoost vastsündinute tapmiseni.

Koraan keelas sellise barbaarse traditsiooni rangelt ära. „Ta peidab end rahva eest õnnetuse tõttu, millest talle teatati. Kas peab ta selle alanduses alles jätma või maha matma? Tõesti on nende otsus paheline.“ (Koraan 16:59)

Kindlasti tuleks märkida, et taoline kohutav kuritegu ei oleks Araabias iial peatatud, kui Koraan ei oleks seda nii salvavate sõnadega keelustanud (16:59, 43:17, 81:8-9). Koraan ei tee poistel ja tüdrukutel mingit vahet. Vastupidiselt Piiblile, peab Koraan ka tütarlapse sündi kingiks ja Jumala õnnistuseks, täpselt nagu poisi omagi. Koraan mainib tütarlapse sündi isegi enne: „Jumalale kuulub taevaste ja maa ülemvõim, Ta loob mida tahab. Ta annab, kellele tahab, naissoost (lapsi) ja Ta annab, kellele tahab, meessoost (lapsi).“ (Koraan 42:49)

Et noores islamikogukonnas minema pühkida viimasedki jäänukid araablaste vanast vastsündinud tütarde tapmise traditsioonist, lubas Prohvet Muhammed neile, keda oli tütardega õnnistatud, suurt tasu, kui nad oma tütred lahkelt üles kasvatavad: „See, kes kasvatab üles tütred ja on nende vastu lahke, seda kaitsevad need (tütred) Põrgutule vastu.“ (Bukhari, Muslim), „„See, kelle juures kaks tütart kasvavad täiskasvanuks, ja mina oleme Ülestõusmispäeval nii.“ Ja ta osutas kahele kõrvuti sõrmele.“ (Muslim).[1] Leonard J. Swidler, ,,Women in Judaism: the Status of Women in Formative Judaism” Metuchen, N.J: Scarecrow Press, 1976, lk 140.