Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   »  Algajad »  NAISED ISLAMIS »  Naised islamis - RAAMAT »  4. Naise haridus  
4. Naise haridus

Toora, Piibli ja Koraani arusaam naistest ei erine mitte ainult vastsündinud tüdrukute osas vaid on palju suurem. Võrrelgem nende suhtumist naisesse, kes tahab oma usu kohta rohkem teada.

Judaismi süda on Toora – seadus. Samas on naised  Talmudi järgi „Toora õppimisest vabastatud“. Mõned juudi rabid on väitnud kindlalt: „Saagu Toora sõnad enne tules hävinuks, kui naistele edastatud,“ ja „Igaüks, kes õpetab oma tütrele Toorat, nagu õpetaks talle roppusi“.[1]

Pauluse suhtumine Uues Testamendis ei ole sugugi helgem: „Nõnda nagu kõigis pühades kogudustes, olgu naised koguduses vait, sest neil ei ole luba kõnelda, vaid nad olgu allaheitlikud, nõnda nagu käskki ütleb. Aga kui nad tahavad midagi õppida, siis nad küsigu kodus oma meestelt. Sest naisele on häbiks kõnelda koguduses.“ (1Ko.14:33-35)

Kuidas saab naine õppida, kui tal on keelatud rääkida? Kuidas saab naine intellektuaalselt areneda, kui tal on kästud olla täiesti allahetlik? Kuidas saab ta oma silmaringi laiendada, kui ta ainus allikas on ta abikaasa?

Et olla aus, peame nüüd esitama küsimuse: kas Koraani seisukoht selles asjas on erinev? Üks lühijutt Koraanist võtab selle seisukoha lühidalt kokku. Khawlah oli mosleminaine, kelle mees talle vihahoos ütles: „Sa oled minu jaoks nagu mu ema selg.“ Islamieelses araabia kultuuris kasutati sellist väljendit lahutamisel, mille puhul mees pääses igasugustest abielukohustustest, kuid samas ei tohtinud naine oma mehe kodust lahkuda ega teise mehega abielluda. Olnud oma mehelt neid sõnu kuulnud, teadis Khawlah, et ta on väga täbaras olukorras. Ta läks otsejoones Prohveti juurde, et tollelt õiglust nõuda. Prohvet ütles talle, et ta peaks olema kannatlik, kuna mingit väljapääsu ei paistnud. Khawlah aga ei olnud valmis olukorraga leppima ning vaidles Prohvetiga, et oma lõksuolukorrale lahendust leida. Peagi sai Prohvet Khawlah olukorra lahendamiseks ilmutuse – Jumal oli Khawlah palveid ja argumente kuulda võtnud. Ilmutus mõistis hukka taolise vana vulgaarse lahutuskombe ja Koraani 58. peatükk sai hiljem selle insidendi järgi oma nime – Al-Mu˛äädilä (Vaidlev naine).

„Tõesti, Jumal on kuulnud selle sõnu, kes vaidleb sinuga (palub sind) oma mehe pärast ja pöördub kaebes Jumala poole. Ja Jumal kuuleb teie kahekõnet. Tõesti, Jumal on Kuulja ja Nägija.“ (58:1)

Islamis on naisel õigus vaielda isegi Prohveti endaga ja kellelgi ei ole õigus teda vaikima sundida. Naine ei pea kindlasti mitte oma abikaasat seaduse ja usu koha pealt ainsaks ja ainuõigeks allikaks pidama vaid tema ülesanne on end harida, kuna tema harida on ka järeltulev põlvkond.[1] Denise L. Carmody, „Judaism“, Arvind Sharma, lk 197.