Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » MAAILMA LÕPU MÄRGID  
MAAILMA LÕPU MÄRGID

Usk Viimsesse Kohtupäeva on islami usu üks tähtis osa. See on päev, mil kõik saavad oma siinse elu töö eest tasu ning lähevad edasi kas Paradiisi või Põrgusse.

Mis puutub aga Viimse Kohtupäeva saabumise aega, siis seda teadmist ei ole antud ei ühelegi inglile ega prohvetile. Mitte keegi peale Jumala ei tea, millal maailm otsa saab.

Samas on Jumal meile teada andnud, et enne maailma lõppu juhtuvad teatud asjad, mis meile Tunni saabumisest märku annavad. Kõik prohvetid on oma rahvale Viimsetunni märkidest rääkinud.

Prohvet Muhammed (صلى اﷲ عليه وسلم), kui viimane prohvetite seas, selgitas Viimsepäeva märke väga detailselt; mõnikord lausa nii detailselt, et ta võis oma kaaslastele terve päeva vaid Viimsepäeva märkidest loengut pidada.

Abu Zaid (رضي اﷲ عنه) ütles: „Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) istus peale fa˛ri palvet minbarile ja pidas meile jutluse kuni dohri palveni. Peale dohri palvetamist istus ta taas minbarile ja pidas jutluse kuni asrini. Peale asri palvetamist tegi ta nii pika kokkuvõtte, et päike läks juba looja. Ta rääkis meile sellest, mis oli juba juhtunud ja sellest, mis veel tulevikus juhtuma hakkab. Need meie hulgast, kellel on hea mälu, jätsid palju asju meelde.“ (Muslim)

Viimsepäeva märgid võib jagada kahte gruppi:

1) Väikesed märgid: on tavalist laadi sündmused, mida Prohvet Muhammed (صلى اﷲ عليه وسلم) ette ennustas, et need enne Viimset Kohtupäeva toimuma saavad, nagu näiteks rohke alkoholi tarbimine või teadmiste kadumine ja ignorantsuse levik. Enamik väikestest märkidest on juba toimunud, samal ajal kui mõned neist on veel toimumas ja mõni saab toimuma tulevikus.

2) Suured märgid: on erakordset laadi sündmused, mida Prohvet Muhammed (صلى اﷲ عليه وسلم) ette ennustas, et need enne Viimset Kohtupäeva toimuma saavad, nagu näiteks kõik sündmused järgnevast hadithist, mille kohaselt Hudhaifa ibn Usayd (رضي اﷲ عنه) jutustas, et Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Viimnetund ei saabu enne, kui olete näinud kümmet märki.“ Siis mainis ta Suitsu, Da˛˛aali, Koletist, päikese tõusmist selle loojumiskohast, Jeesuse allatulekut, Ya˛u˛i ja Ma˛u˛i (Gogi ja Magogi), kolme Maavärinat (idas, läänes ja Araabia poolsaarel), mille järel puhkeb Tulekahju, mis levib Jeemenist ja ajab inimesed nende kokkusaamiskohta.“ (Muslim)


Allikas: http://www.inter-islam.org/faith/Majorsigns.html#contents