Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   »  Edasijõudnud »  TOITUMINE »  - Prohveti toitumistavad  
- Prohveti toitumistavad

1) Prohvet Muhammad (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles - „bismillääh” (Allahi nimel) kui ta (صلى اﷲ عليه وسلم) toitu võttis, ja palus teistel seda samuti öelda kui nad söömisega alustavad. Ta (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Kui keegi teist sööb, las ta mainib (alguses) Allahi nime, ja kui ta unustab seda teha, las ta lausub - Bismilläähi fii awwaalihi wa aakhirihi (Allahi nimel, selle alguses ja lõpus).” (Sahiih (autentne): at-Tirmidhi 1859, Abu Dawud 3767)

2) Kui ta tõstis söögipoolise oma suhu, ta ütles: „Al-hamdu lillaahi hamdan kathiiran tayyiban mubaarakan fiihi, ghayra [makfiyyin wa laa] muwadda'in, wa laa mustaghnan" anhu Rabbanaa 'azza wa jall.“- „Ülistus olgu Jumalal, rohke ülistus, hea ja õnnistatud. Seda ei saa (kompenseerida ega) jätta ja sellega ei saa läbi, meie Kõrge ja Majesteetlik Isand.“  (Sahih Bukhari 5142)

3) Ta ei kritiseerinud kehakinnitust mitte kunagi. Kui talle see meeldis, ta sõi ja kui mitte, siis ta jättis selle paigale ega öelnud midagi. (Bukhari 3370 ja Muslim 2064) Või ta ütles, et ta ei tunne end seda söövat. (Bukhari 5076 ja Muslim 1946)

4) Mõnikord ta kiitis toitu, nagu kui ta palus oma perelt toidupoolist, ja nad vastasid, et neil on ainult äädikat. Ta (صلى اﷲ عليه وسلم) küsis seda ja hakkas seda sööma, ise öeldes: „Missugune hea toit on äädikas.” (Muslim 5052)

5) Tal (صلى اﷲ عليه وسلم) oli kombeks söömise ajal juttu puhuda, nagu ka selgub eelmises jutustuses. Ja ta (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles oma kasupooeg Umar Ibn Abi Salamah'le (رضي اﷲ عنه), kui ta einestas koos temaga (صلى اﷲ عليه وسلم): „Lausu bismillääh ja täida oma kõhtu sellega, mis on sinu ees vaagnal.” (Bukhari 5061 ja Muslim 2022)

6) Ta (صلى اﷲ عليه وسلم) tavatses oma külalistele korduvalt öelda –  „sööge-sööge”, nagu heldele kostitajale on kombeks. Seda on näha Abu Huraira (رضي اﷲ عنه) jutustuses piima joomisest, milles ta (صلى اﷲ عليه وسلم) mitut puhku ütles – „Joo-joo”, ja ta (صلى اﷲ عليه وسلم) tegi seda nõnda kaua, kuni ta (صلى اﷲ عليه وسلم) külaline lausus: „Tema nimel, Kes saatis sind tõega, mul ei jätku enam ruumi (joomiseks).” (Bukhari 6087)

7) Kui ta (صلى اﷲ عليه وسلم) koos teistega einetas, siis ta ei lahkunud nende hulgast enne, kui oli neile duaa teinud.Ta tegi duaad ka Abdullaah Ibn Bishr (رضي اﷲ عنه) majas, öeldes: „Oo Allaah, õnnista neid sellega, mida Sa oled neile jaganud, andesta neile ja halasta nende peale.” (Muslim 2042)

8) Ta (صلى اﷲ عليه وسلم) käskis inimestel kasutada söömisel oma paremat kätt, ja keelas neil vasaku käega kõhu täitmise. Ta (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Šaitaan sööb ja joob vasaku käega.” (Muslim 2020) See tähendab, et vasaku käega einestamine on keelatud ja see, kes sööb vasaku käega, on kas kurat ise või imiteerib teda. Ühest autentsest hadithist on jutustatud, et ta (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles mehele, kes kinnitas oma kõhtu ta (salla Allahualaihi wa allam) juuresolekul, et ta kustutaks nälga parema käega. Ent too mees vastas selle peale, et ta ei saa. „Et sa ei saaks seda iialgi teha,” vastas Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم), ja see mees ei tõstnud kunagi oma parema kätt söömiseks. (Muslim 2021) Kui vasaku käega einestamine oleks lubatud, siis ta (صلى اﷲ عليه وسلم) ei oleks teinud duaad selle vastu. See oli mehe kangekaelne ülbus, mis lasi tal eirata seda käsku, ja ülim sõnakuulmatus, mis tõesti vääris seda palvet tema vastu.

9) Neil, kes kurtsid, et nad ei saa kunagi kõhtu täis, käskis Prohvet (
صلى اﷲ عليه وسلم) üheskoos süüa. Samuti nad peaksid ütlema bismillääh, et Allah õnnistaks nende toitu. (Sahiih: Abu Dawud 3764 ja Ibn Maajah 3286)

10) Ta (
صلى اﷲ عليه وسلم) ei söönud kunagi tahapoole nõjatudes. (Bukhari 5083)

11) Parim viis söömiseks on kasutada oma parema käe kolme sõrme, nagu seda tegi Prohvet (
صلى اﷲ عليه وسلم).


PROHVETI (
صلى اﷲ عليه وسلم) JUHTNÖÖRID:

1) Prohvet (
صلى اﷲ عليه وسلم) teadis alati, mida ta sööb.
2) Ta (
صلى اﷲ عليه وسلم) tavatses süüa seda, mis oli talle hea.
3) Ta (
صلى اﷲ عليه وسلم) sõi ainult piisavalt, et vastu pidada, kuid mitte nii palju, et see teeks ta paksuks. Ibn Umar (رضي اﷲ عنه) jutustas, et Prohvet Muhammad (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Usklik sööb ühes kõhus ent mitteusklik seitsmes.” (Bukhari 5081 ja Muslim 2060)
4) Ta (
صلى اﷲ عليه وسلم) õpetas oma ummale seda, mis kaitseb neid söömisest ja joomisest tulenevatest haigustest. Ta (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Aadama poeg ei täida mis tahes nõud hullemalt kui tema kõhtu. Talle piisab kui ta võtab mõne suutäie, et vastu pidada. Kui ta peab aga oma kõhtu täitma, siis las ta teeb seda ühe kolmandik toiduga, ühe kolmandik joogiga ja ühe kolmandik õhuga.” (Sahiih: at-Tirmidhi 1381 ja Ibn Maajah 3349. Shaykh Muhammad Naasirud-Diin al-Albaani, Silsilatul-Ahaadiithus-Sahiihah 2265)