Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » KORAAN » Rukja ehk Koraaniga ravitsemine  
Rukja ehk Koraaniga ravitsemine
MIS ON RUKJA?

Rukja on palvete ja Koraaniga ravitsemine. Kõige olulisem osa rukjas on õige kavatsus (nija). Oluline on mõista, et ravimine on Jumala kätes, inimesed on vaid vahendid, lootes kõigest hingest Kõigekõrgema peale.

Jumal on Koraanis öelnud: Ja Me saatsime Koraanist alla selle, mis ravib ja see on halastuseks usklikele, kuid ei anna pahategijatele juurde muud kui eksitust. (17:82) ja „Oo inimesed, teile on tulnud teie Isandalt juhised ja ravi sellele, mis on teil rinnas ja juhatus ja halastus usklikele.“ (10:57)

Kas need värsid ei ole igale moslemile piisavaks tõendiks, et peaksime just Koraanist abi otsima, eriti nende haiguste puhul, mille kohta Jumal on öelnud, et „ravi sellele, mis on teil rinnas“? Üks nende sõnade tähendusest on, et siin on mõeldud hingehaigusi, mille käes eriti just tänapäeval väga palju inimesi kannatab. Siia alla võib liigitada nii stressi, depressiooni, kurbuse, kuid ka igasuguse ärasõnumise ja nõidumise.

 
RUKJA TINGIMUSED

Selleks, et rukja toimiks, peab nii rukja tegija kui ka haige täitma teatud tingimusi nii rukja tegemise ajal kui ka hilisemal toimeajal:

1. Jumala kummardamine: Eriti oluline on järgida kohustuslikke jumalakummardamise viise, nagu viis korda päevas palvetamine, kohustuslik paast, kohustuslik almus jne. Peale kohustuslike jumalakummardamise viiside täitmise oleks hea end Jumalale lähendada läbi vabatahtlike tegude, nagu vabatahtlik almus, paast või palve.

2. Kogu hingest Jumalale toetumine: Tuleb olla kindel, et Jumal vastab abipalvele ja ravib haige terveks. Ravi tugevus sõltub usu tugevusest.

3. Hoida kogu oma keha kõige keelatu eest: Hoida oma keelt klatšimise, valetamise, õelutsemise, needmise jne eest; silmi selle eest, et nad ei näeks keelatud asju ega vaataks kedagi ega midagi õelalt, kadestavalt, vihkavalt jne; oma kõhtu, et see ei seediks keelatud asju nagu näiteks alkohol või siga jne. Kõik see on väga oluline, et hoida usku tugevana, sest usk on rukja toimimise kõige olulisem komponent.

4. Hoida suletud kõik „uksed“, millest saatan võiks siseneda: Siin all on mõeldud selliseid asju nagu kadedus, kahtlustamine, uhkus, enesearmastus, patused ihad, vajadus olla kiidetud, armastus Siinpoolsuse vastu, lootuse kaotus saada andestust, solvamine, enesekesksus jne. Saatan otsib inimhinge kõige nõrgemaid kohti, seega peaksime me kõik oma nõrkade kohtade parandamisega suurt vaeva nägema.

5. Hoiduda liiga tugevatest emotsioonidest: Hoiduda tuleks kõigist ekstreemsetest emotsioonidest, eriti hirmust, vihast ja kurbusest, kuid ka liialt ülevoolavast rõõmust, sest kõiges peab valitsema mõõdukus, ka meie tunnetes.

6. Pidada kinni islami hügieeninõuetest: nagu näiteks enda puhastamine palveks, ghusl, hammaste eest hoolitsemine hommikul ja õhtul, karvade eemaldamine intiimpiirkonnast ja kaenlaalustest, küünte lõikamine jne.

7. Puhastada oma maja neist asjadest, mida inglid ei armasta: nagu näiteks igasugused elusolendite pildid (ka elusolendite kujukesed), koerad, kellukesed ja ristid.

8. Kinnitada oma usku saatusesse.

9. Meenutada Jumala nime: St öelda „bismillah“ enne ja peale magamist, enne söömist, enne majast väljumist või majja sisenemist, enne ükskõik millise teo sooritamist. Seda peetakse minimaalseks, kuna parem oleks, kui moslem õpiks selgeks duaad, mis teatud tegude juurde käivad.

 
MILLAL PEAKS RUKJAT TEGEMA?

Rukjat soovitatakse kõiksuguste hinge- ja füüsiliste hädade korral. Kõige rohkem kasutatakse rukjat just hingehädade korral, kuna need tulenevad otseselt usu nõrkusest ja neid põhjustavad džinnid ja saatanad. Kui füüsiline haigus tuleneb hingehaigusest, ravitakse ka seda rukjaga; näiteks halvatus, jäsemete tuimus, kogelemine või isegi teatud tüüpi vähkkasvajad, mille tekkeallikaks on saatana mõju hingele. Igal juhul tuleks kõigepealt panna diagnoos ja selgeks teha, millest haigus tingitud on, et siis juba teada, kuidas seda kõige paremini ravida. Kui arstid midagi haiguse põhjustaja kohta öelda ei oska või üldse haiguse kohta märki ei leiagi, tuleks kohe alustada rukjaga. Hingehädasid on parem ravida ainult rukja abil, kuna sellealaste ravimite võtmine võib haige seisukorra hoopis halvemaks muuta. Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) sunna kohaselt ravitakse rukjaga isegi palavikku ja skorpioni või mao hammustust.

 
SÜMPTOMID, MILLE ESINEMISEL ON VAJA APPI VÕTTA RUKJA:
1. Unetus, õudusunenäod, rahutus, depressioon jmt.
2. Pidev valu mingis kehaosas, mille vastu rohud ei aita.
3. Tugevad peavalud.
4. Seletamatu perekonna (naise, mehe, laste ...) vihkamine.

5. Vastikustunne Jumala teenimisviiside suhtes; eriti palve ja Koraani lugemine. Kummaline käitumine Koraani retsitatsiooni ajal, nagu näiteks pea ringi käimine, nutmine, naermine, tugevalt haigutamine jm.

6. Kontrollimatu tugev viha või isegi raev.

7. Kui inimesele tundub, et ta kuuleb sosinat, arusaamatuid hääli või ta tunneb kellegi kohalolekut.

8. Mäluaugud, tugev kokutamine.                                                              
9. Halvatus või oma keha mitte tundmine.
10. Seletamatu viljatus.
11. Unes rääkimine või ringi kõndimine.
 
KUIDAS RAVIDA?

Haigele tuleb panna käsi laubale ja lugeda paremasse kõrva järgmisi Koraani suurasid või aajasid:

1. Al-Fatiha (1)
2. Al-Baqara (2:1-5, 164, 255, 285, 286)
3. Aal Imran (3:18)
4. Al-’Afar (7:54-56, 117-122)

5. Junus (10:81, 82 – sõnu „inna llaaha säjubtiluhu“ korrata 70x)

6. Ta-ha (20:69)
7. Al-Mu’minun (23:115-118)
8. As-Saffat (37:1-10)
9. Al-Ahqaf (46:29-32)
10. Ar-Rahman (55:33-36)
11. Al-Hašr (59:21-24)
12. Al-Džinn (72:1-9)
13. Al-Ikhlas (112)
14. Al-Falaq (113)
15. An-Naas (114)
 
Lugeda ka järgmisi duaasid:

1. bismillääh (3x), allaahumma rabban-nääs, äzhib al-baas, was-fi äntä š-šääfi, lää šifää illä šifääkä, šifään lää jugadiru säkmän (7x).

2. bismilläähi urkukjä min kulli šäi’in juzikä, min šarri kulli näfsin aw ’äiniin hasidin, bismilläähi urkukjä, allaahu jäšfiik (7x).

3. äs’älu lahal adhiim, rabba l-arši l-’adhiim, än jäšfiijäkä (7x).

4. bismilläähi llädhi lää jadurru mää ismihi šäi’un fi-l-ardi wa lää fi-s-sämää’i wa huwa s-sämii’u l-’aliim (3x).

 

Hea oleks neid värsse ja duaasid lugeda vee kohal, sellele puhudes. Sellist vett tuleks juua hommikul ja õhtul, miinimum seitse päeva järjest. Kui aga haigus on kestnud juba pikemat aega, siis peab seda vett jooma 40 päeva ja sama arvu päevi ka end selle veega pealaest jalatallani kokku määrida. Seda vett ei tohi lasta kanalisatsiooni voolata vaid selle peab mingisse anumasse kokku koguma ja hiljem kusagile puu alla, taimede peale või mujale puhtasse kohta valama.

 
PROFÜLAKTIKA

Teadupärast on haigusi lihtsam ennetada kui ravida. Sama käib ka hingehädade kohta. Parim viis haigustest hoidumiseks on immuunsüsteemi tugevdamine. Mida tugevam on immuunsüsteem, seda paremini saab organism oma kaitseülesannetega hakkama.

Milline on aga immuunsus hingehädade vastu? Õpetlased ütlevad selle peale, et inimene ei koosne mitte vaid välisest, st kehast, vaid ka hingest. Samamoodi kui meie keha võitleb pidevalt mingite bakterite ja mikroobide vastu, võitleb meie hing – mis on teistsuguse olemusega kui keha – teistsuguse olemusega mateeria vastu. Tugev hing saab selle ülesandega hakkama, nõrk aga langeb nende teistsuguste mateeriate ohvriks ja „nakatub“.

Hinge immuunsuseks on tema usk ja Jumala kummardamine, mis aitavad seda „võõrkehade“ vastu kaitsta ja annavad „vitamiine“, et muuta hing „nakkusele“ võimalikult vastupidavaks.

Hinge võivad „nakatada“ nii erinevad mateeriad kui ka näiteks tahtlik kuri silm (keegi vaatab kadedalt midagi, mis teisel on ja tahaks seda endale) või tahtmatu kuri silm (keegi vaatab suure imestusega midagi, mis teda üllatab või hämmastab).

See, kes näeb oma vennal või õel midagi sellist, mida endalegi tahaks, peaks ütlema: „MašaAllah!“ või „Jumal õnnistagu sinu ...“ Kui keegi aga meelega kellegi „ära vaatab“, siis peetakse teda selle eest patuseks, kuna ta on oma vennale või õele õnnetuse kaela kutsunud. Prohvet Muhammed (صلى اﷲ عليه وسلم) on öelnud: „(Kuri) silm on olemas!“ (Al-Bukhari, Muslim)

Võib ka juhtuda, et keegi läheb nõidade või „tervendajate“ juurde, kes omakorda paluvad abi džinnidelt või saatanatelt, mis võib pikemas perspektiivis tuua ainult kahju. Taolist džinnide ja saatanate mõju nimetatakse sihriks ja ka sellest vabanemiseks tuleb kasutada rukjat.

Siinkohal tasub kindlasti meeles pidada, et igasugust ennustajate, selgeltnägijate, nõidate – või nagu neid tänapäeval moodsamalt nimetatakse – astroloogide, ravitsejate ja ekstrasentside poole pöördumist misiganes põhjusel peetakse islamis hävitavaks patuks, mis järgneb raskuselt kohe paganlusele ja uskmatusele ja mille tagajärjed on usule väga kahjulikud.

Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Hoiduge seitsmest hävitavast patust.“ Talt küsiti: „Oo Jumala Sõnumitooja, millised need on?“ Ta vastas: „Jumalale kaaslaste omistamine, nõidumine ...“ (Al-Bukhari, Muslim)

Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles ka: „Selle palvet, kes läheb ennustaja juurde, küsib talt midagi ja usub ta sõnadesse, ei võeta 40 päeva vastu.“ (Muslim)

Ta (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles ka: „See, kes läheb astroloogi (tähtedelt ennustaja) juurde ja usub teda, see ei usu seda, millega on saadetud Muhammed.“ (Abu Dawud)

Võib juhtuda ka nii, et inimene ise provotseerib džinne ja saatanaid, nii et nood talle liiga teevad. See võib juhtuda näiteks siis, kui inimene kaugetes üksikutes kohtades, metsas või kõrbes valjusti kisab või vandaalitseb. Sellised kohad võivad olla džinnide elupaigaks ja inimeste taoline käitumine võib neile kurja teha või mõne neist koguni tappa, nii et teised võivad püüda oma kaaslase eest kätte maksta.

Seega, kui inimene on kusagil mahajäetud, tühjas või niisama tundmatus kohas, peaks ta kõigepealt lausuma duaa: „a’uudhu bi-kälimääti lläähi määmmääti min šarri mää khalak (3x)“ ja end rahulikult ülal pidama. Kui ta peab mõnda kivi või puutükki kusagile viskama, siis peaks ta seda tegema öeldes „bismillah“.

Pahatahtliku sihrija kurja silma vältimiseks on võimalik teha spetsiaalseid duaasid, mida tuleks lugeda hommikuti ja õhtuti. Nendeks on aajat ul-kursi (2:255) ja suurad 112, 113 ja 114 (3x), kuid ka „bismi lläähi llädhi lää jadurru mää ismuhu šäi’un fi l-ardi wa lää fi s-sämää’i wa huwa s-sämii’u l-’äliim“.

See, keda aga sihri või kurja silma ebaõnn on tabanud, ei tohiks kindlasti meelt heita, vaid peaks jääma kindlaks oma usus Jumalasse ja kannatlikuks, et Jumal saadab tema probleemile lahenduse, sest Jumal vastab ju alati.

Ja teie Isand ütleb: „Paluge minult ja ma vastan teile. Tõesti, need, kes põlgavad ära Minu kummardamise, sisenevad põlatult Põrgusse. (40:60)


Autor: Iman Makhmutova
Tõlkinud: Aisha
Allikas: Balti moslemite ajaleht As-Salam, mai 2011, lk 5.