Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   »  Algajad »  NAISED ISLAMIS »  Mehe õigused oma naise üle  
Mehe õigused oma naise üle

Mees on perekonna pea, sest just tema on kogu oma pere eest vastutav. Tema ülesanne on ka peret üleval pidada. Samas peab viis, kuidas mees juhib, olema täis õiglust, kannatlikkust ja arukust.

Allah ütleb: ,,Mehed on naiste eest vastutavad sellega, mis Allah on ühele teise üle andnud ja mis nad oma varast kulutavad.” (4:34)

Üks põhjus paljudest selle vastutuse mehele määramiseks on see, et mehed on üldiselt tugevamad ja ratsionaalsemad, samas kui naised on reeglina nõrgemad ja võtavad asju rohkem südamesse. Need iseloomujooned ei ole ei head ega halvad, lihtsalt erinevad ja Looja poolt nii määratud, et meil oleks võimalik elus ja perekonnas erinevaid rolle täita. Naine on kohustatud kuuletuma oma abikaasa käskudele ja õpetustele, niikaua kui need ei käi Allahi käskude ja Sõnumitooja (صلى ﷲ عليه وسلم) juhatustele vastu.

Prohveti naine Aisha (رضي اﷲ عنها) küsitles Prohvetit (صلى ﷲ عليه وسلم): ,,Kellel on kõige rohkem õigust naise üle?” Ta (صلى ﷲ عليه وسلم) vastas: ,,Naise abikaasal.” Sõnumitoojalt (صلى ﷲ عليه وسل) küsiti: ,,Kellel on mehe üle enim õigust?” Ta (صلى ﷲ عليه وسلم) vastas: ,,Tema emal.” (Al-Haakim, 7244)

Naine ei tohiks oma abikaasalt nõuda asju, mida too ei suuda talle pakkuda. Mehe majanduslik olukord on reeglina abielueelselt teada. Ka ei tohiks naine paluda mehel teha midagi, mis käib üle tema võimete.

Naise ülesanne on võtta oma kaitsva tiiva alla nii lapsed, mees, kui ka tema pere. Samal ajal peab naine jääma alati vooruslikuks ja kõige kurja eest ka ennast kaitsma. Naine peab olema oma mehe vara usaldusväärne hooldaja. Ta ei tohiks väljuda oma abikaasa kodust ilma mehe teadmise ja nõusolekuta. Naine ei või ka koju lasta kedagi, keda ta abikaasa nende koju siseneda ei lubaks.

See kõik on täielikult pere au kaitseks ja pereelu harmoonia huvides, nagu Allahi Sõnumitooja (صلى ﷲ عليه وسلم) õpetas: „Kui sa teda vaatad, sa oled temaga rahul ja kui sa annad talle käsu (teha mistahes lubatud tegu), kuuletub ta sinule ning kui sa oled eemal, siis ta kaitseb ja hoiab sinu vara ja sugu. Tema on parimaks naiseks.” (Ibn Majah, 1862)

Allikas: ,,Human Rights in Islam and Common Misconceptions”, Abdul-Rahman al-Sheha, lk 54.