Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » JUUKSED  
JUUKSED
JUUKSED KORAANIS JA SUNNAS

Koraanis ei ole midagi eraldi kirjutatud juuste katmise või nende eest hoolitsemise kohta. See, et me peame oma juuste eest hoolt kandma, lähtub üldisest käsust hoolitseda selle keha eest, mille Jumal on meile siinpoolseks eluks laenuks andnud, sest isegi üksainus juuksekarv meie peas ei kuulu meile, vaid Jumalale ja me peame selle eest Viimsel Kohtupäeval aru andma, mida me oma kehaga oleme teinud.

Kuna Koraanis puudub sõnasõnaline käsk „Muslima, kata oma juuksed!“, siis paljud mosleminaised tänapäeval arvavad, et seda ei peagi tegema või et see on kõrvalise tähtsusega küsimus. Kes aga tunneb araabia keelt ja Prohveti (saws) aegseid traditsioone, selle jaoks on muude kehaosade hulgas ka juuste katmise käsk vägagi ilmne. Jumal ütleb Koraanis:

„Ütle usklikele meestele, et nad langetaksid oma pilgud (ja ei vaataks keelatud asju) ja hoiaksid oma privaatseid kehaosi (nt suguakt väljaspool abielu). Nii on nendele puhtam. Tõepoolest, Jumal on Kõiketeadja selles, mida nad teevad. Ja ütle usklikele naistele, et nad langetaksid oma pilgud ja hoiaksid oma privaatseid kehaosi, et nad ei näitaks oma ilu (nii loomulikku ilu kui ka ehteid), välja arvatud, mis sellest on ilmne (mis on vajalik – nt silmad, et näha teed) ning et nad tõmbaksid oma khimaarid üle oma kaelaava (dekoltee) ja ei näitaks oma ilu, välja arvatud oma abikaasadele või oma isadele või oma abikaasade isadele või oma poegadele või oma mehe poegadele või oma vendadele või oma vennapoegadele või oma õepoegadele või (moslemi)naistele või orjataridele või teenritele, kes on seksuaalihast vabad (vanad, haiged, varem ka kastreeritud) või väikestele lastele, kel pole veel naiste seksuaalsusest aimu ja et nad ei hargitaks oma jalgu, et mitte tõmmata tähelepanu oma varjatud ilule. Oo usklikud, pöörduge kõik koos patukahetsuses Jumala poole, et teid võiks saata edu.” (24:30-31)

Võiks ju väita, et nendes värssides pole kusagil kirjas, et mosleminaine peab katma oma juukseid. Samas on teada, et juba islamieelsel ajal kanti araabia naiste seas pearätte – mida nimetati khimaarideks – kuid need seoti reeglina kinni kukla tagant, nagu veel tänapäevalgi paljudes islamiriikides, eriti maapiirkondades tehakse (näitkes Marokos). See värss annab seega mosleminaistele käsu kinnitada oma rätikud eest, et sellega saaks kaetud ka paljas kael ja rind. (Ibn Kathir) Khimaar on seega riideese (rätik), mis katab naise keha peast rinnani või isegi vöökohani. Selles osas islami õpetlaste hulgas mingeid lahkarvamusi pole – naine peab Koraani seaduse kohaselt katma oma juuksed, kaela ja rinnaesise. Kus õpetlaste arvamused aga lahknevad, on see, kas naised peaksid oma khimaarid tõmbama üle oma kaelaava näo kõrvalt läbi või üle näo; st kas kaetud peaks saama ka nägu või võib see avatuks jääda. Seda küsimust me siinkohal pikemalt ei aruta, aga oleme kindlaks teinud, et mosleminaise juuksed peavad Koraani seaduse kohaselt kindlasti kaetud olema.


Nii palju siis juustest ja Koraanist. Nüüd aga teeksime väikese ülevaate sellest, mida sunnal on juuste kohta öelda. Kõiki aspekte me loomulikult siin välja tuua ei saa, aga mõned olulisemad vast siiski.

 
VÕLTSJUUKSED

Humaid ibn Abdur-Rahman (raa) jutustas, et ta kuulis Muawiya ibn Abi Sufyani[1] oma hadži sooritamise aastal minbarilt rääkimas. Ta (st Muawiya) võttis ühe vanakese käest juuksetuti ja ütles: „Oo Mediina rahvas, kus on teie õppinud mehed? Ma kuulsin, kuidas Prohvet (saws) sellise asja (st võltsjuuksed) keelustas ja tal oli kombeks öelda: „Iisraellased hävitati, kui nende naised praktiseerisid seda kommet (st võltsjuuste kandmist).“ (Al-Bukhari 4:674; vaata ka Al-Bukhari 4:694, 7:816)

Aisha (rah) jutustas: „Üks Ansaari naine pani oma tütre mehele ja viimase juuksed hakkasid välja langema. Ansaari naine tuli Prohveti (saws) juurde ja mainis seda talle, öeldes: „Ta abikaasa pakkus välja, et ma võiksin lasta tal võltsjuukseid kanda.“ Prohvet (saws) vastas: „Ei, kuna Jumal saadab needuse nende naiste peale, kes oma juukseid tehislikult pikendavad.“ (Al-Bukhari 7:133; vaata ka Al-Bukhari 7:818)

Jabir ibn Abdullah (raa) jutustas: „Jumala Sõnumitooja (saws) manitses, et naine ei tohiks omale pähe midagi lisada (st juukseid juurde panna).“ (Muslim)

 
KEELATUD SOENGUD

Ubaidullah ibn Hafs on edastanud, et Umar ibn Nafi ütles talle, et Maula Abdullah kuulis, kui Umar (raa) ütles: „Ma kuulsin, kui Jumala Sõnumitooja keelustas al-qaza.“ Ubaidullah küsis: „Mis on al-qaza?“ Ubaidullah osutas (oma pea suunas), et meile näidata ja lisas: „Nafi ütles: „See on, kui poisil pea paljaks aetakse nii, et jäetakse juuksetutt siia ja juuksetutt sinna.“ Ubaidullah osutas oma lauba ja pea külgede suunas. Ubaidullahilt küsiti: „Kas see käib nii poiste kui ka tüdrukute kohta?“ Ta vastas: „Ma ei tea, aga Nafi ütles „poiss“.“ Ubaidullah lisas: „Ma küsisin uuesti Nafilt ja ta ütles: „Mis puutub aga juuste alles jätmisesse poisi pea meelekohtadesse ja taha, siis sellest pole midagi hullu, aga al-qaza on siis, kui ta lauba juurest jäetakse tutt ajamata, samal ajal kui muu pea on paljas ja ka siis, kui kummaltki küljelt jäetakse tutt ajamata.“ (Al-Bukhari 7:803)

 
PÕIMITUD JUUKSED

Umm Salama (rah) jutustas: „Ma küsisin: „Jumala Sõnumitooja, ma olen naine, kellel on peadligi põimitud juukseid. Kas peaksin need peale seksuaalvahekorda pesemiseks lahti põimima?“ Ta (saws) vastas: „Ei, täiesti piisab, kui sa viskad kolm peotäit vett oma pea peale ja seejärel valad end veega üle; nii oledki pestud.“ (Muslim)

Abdullah ibn Abbas (raa) jutustas, et ta nägi Abdullah ibn Al-Harithit palvetamas, samal ajal kui tolle juukseid olid taha põimitud. Ibn Abbas tõusis püsti ja põimis need lahti. Palvelt tagasi minnes küsis Abdullah ibn Al-Harith ibn Abbasilt: „Miks sa mu pead puudutasid?“ Ibn Abbas vastas: „(Mees, kes palvetab põimitud juustega) on nagu see, kes palvetab käed seljataha seotult.“ (Muslim)

 
JUUSTE VÄRVIMINE

Abu Huraira (raa) jutustas: „Jumala Sõnumitooja (saws) ütles: „Juudid ja kristlased ei värvi oma (halle) juukseid, seega tehte teie vastupidi (st värvige oma halle juukseid ja habemeid).“ (Al-Bukhari 4:668; vaata ka Al-Bukhari 7:786)

Jabir ibn Abdullah (raa) jutustas: „Kui Abu Quhafa (Abu Bakri isa) tuli võidu aastal või võidu päeval (prohveti juurde, et talle oma šahaada öelda), olid tal pea ja habe valged nagu iisop. Ta (saws) andis käsu või käskis naisi, et need ta juuksed ja habeme ära värviksid. Ta (saws) ütles: „Muutke seda värvi, kuid hoiduge mustast!““ (Muslim)

Ubaid ibn Juraij (raa) jutustas: „... Ja hennaga värvimise kohta, siis tõesti, ma nägin, kui Jumala Sõnumitooja sellega oma juukseid värvis ja sellepärast meeldib mulle endale sellega (oma juukseid) värvida ...“ (Muslim)

 
HALLID JUUKSED

Abdullah ibn Amr ibn Al-As (raa) jutustas: „Jumala Sõnumitooja (saws) ütles: „Ärge tõmmake halle karvu välja. Kui usklikul kasvavad hallid juuksed, siis saab ta Ülestõusmispäeval valguse.“ (See on Sufyani versioon.) (Yahya versiooni kohaselt:) „Jumal paneb talle selle eest kirja hea teo ja kustutab patu.“ (Abu Dawud)

Abu Dharr (raa) jutustas: „Prohvet (saws) ütles: „Parimad asjad, millega halle juukseid muuta on henna ja katam.“ (Abu Dawud)

 
KAMMIMINE

Aisha (rah) jutustas: „Prohvetil (saws) oli kombeks paremast poolest alustada kingade jalga panekul, juuste kammimisel, enda puhastamisel ja pesemisel ja ükskõik mille muu tegemisel.“ (Al-Bukhari; vaata ka Al-Bukhari 7:745)

Aisha (rah) jutustas: „Mul oli kombeks Jumala Sõnumitooja juukseid kammida ka menstruatsiooni ajal.“ (Al-Bukhari 1:294; vaata ka Al-Bukhari 1:295, 3:362)

 
PEA PALJAKS AJAMINE

Abdullah ibn Umar (rama) jutustas: „Jumala Sõnumitooja (saws) ütles: „Oo Jumal, ole armuline nende vastu, kes oma pead paljaks ajavad.“ Inimesed ütlesid: „Oo Jumala Sõnumitooja, (palu ka nende eest,) kes oma juuksed lühikeseks lõikavad.“ Prohvet (saws) ütles: „Oo Jumal, ole armuline nende vastu, kes oma pead paljaks ajavad.“ Inimesed ütlesid: „Oo Jumala Sõnumitooja, ja need, kes oma juuksed lühikeseks lõikavad.“ Prohvet (saws) ütles: „Ja need, kes oma juuksed lühikeseks lõikavad.““ (Al-Bukhari 2:785)

Abdullah (raa) jutustas: „Prohvet (saws) ja mõned tema kaaslased lasid oma pea paljaks ajada ja mõned teised lasid oma juuksed lühikeseks lõigata.“ Muawiya jutustas: „Ma lõikasin Jumala Sõnumitooja (saws) juuksed pika teraga lühikeseks.“ (Al-Bukhari 2:787)

Kaab ibn Ujra (raa) jutustas: „Me olime Jumala Sõnumitooja (saws) seltsis Al-Hudaiibiyas ihraami seisundis ja uskmatud ei lasknud meid edasi (Kaaba juurde). Mul olid paksud juuksed ja täid hakkasid mu näole kukkuma. Prohvet (saws) möödus minust ja ütles: „Kas täid tülitavad sind?“ Ma vastasin: „Jah.““ Alajutustaja lisas: „Seejärel ilmus järgnev jumalik värss: „...Ja see, kes teie hulgast on haige või tal on pea peal terviserike, siis lunastagu ta paastuga (3 päeva), almusega (6 vaese toitmine) või ohvriga (lammas või kits) ...“ (2:196). (Al-Bukhari 5:504)

 
GHUSL

Shurayb ibn Ubayd ütles: „Jubayr ibn Nufayr andis mulle arvamuse peale seksuaalvahekorda toimuva pesemise kohta, et Thawban (raa) oli neile edastanud, et nad küsisid Prohvetilt (saws) selle kohta. Prohvet (saws) vastas: „Mis puutub mehesse, siis ta peaks oma juuksed lahti tegema ja pead seni pesema, kuni vesi jõuab juuksejuurteni, kuid selles pole midagi halba, kui naine oma juukseid lahti ei tee ja omale lihtsalt kolm peotäit vett pähe valab.“ (Abu Dawud)

 
JUUKSEHOOLDUS

Imaam Malik on edastanud: „Yahya edastas mulle Malikilt, kes omakorda edastas Zayd ibn Aslamilt, et Ata ibn Yasar ütles talle, et Jumala Sõnumitooja (saws) oli mošees, kui üks sassis juuste ja habemega mees sisse tuli. Jumala Sõnumitooja (saws) andis käega märku, et ta saadetaks välja oma juukseid ja habet korda seadma. Mees tegigi nii ja seejärel naases. Jumala Sõnumitooja (saws) ütles: „Kas pole nii parem, kui et keegi teist tuleb sassis peaga, nagu oleks ta saatan?““ (Muwatta 51.7)

 
KUKLASSE KUHJATUD JUUKSED

Abu Huraira (raa) jutustas: „Jumala Sõnumitooja (saws) ütles: „On kahte sorti põrguelanikke, keda ma veel näinud pole. Ühtedel on piitsad nagu härja saba ja nad piitsutavad nendega inimesi. (Teised on) naised, kes on alasti, olgugi et nad on riides; keda võrgutatakse ja kes võrgutavad teisi oma juustega, mis on kõrged nagu kaameliküürud. Need naised ei pääse Paradiisi ega tunne Paradiisi lõhna, olgugi et selle lõhna võib tunda juba väga kaugelt.“ (Muslim 6840)

 
 
KOKKUVÕTTEKS
- Ära tõmba välja halle karvu!
- Ära kanna parukat ega juuksepikendusi!

- Ära kuhja oma juukseid suureks krunniks kuklasse! See tõmbab isegi hidžaabi all tähelepanu.

- Palve ajal ei tohi mehe juuksed olla taha sõlmitud.
- Alusta juuste kammimist paremalt poolt!

- Peale juuste ja küünte lõikamist hävita jäägid! See pole küll kohustuslik, kuid on eelistatav.

- Naine ei tohiks kanda meeste soengut ega imiteerida mitte-moslemite soengustiile ja värve.

Allikad: Koraan, http://muttaqun.com/hair.html[1]             Islami kaliif peale Alit (raa);Umajaadide dünastia rajaja.