Ha pycckom
Täna on   Sinu asukoht kodulehel » Avaleht » Soovin rohkem teada » Koraan » PÜHA KORAAN  
 
PÜHA KORAAN
Suurad nr. 1-38 Suurad nr. 39-76 Suurad nr. 77-114
1. Äl-Fäätiḥä - Algus 39. Az-Zumar – Rühmad 77. Äl-Mursäläät – Ettesaadetud
2. Äl-Baqara – Lehm 40. Ġaafir – Andestaja 78. Än-Näbä’ – Uudis
3. Äl-Imraan – Imrani perekond 41. Fuṣṣilat – Üksikasjalikult seletatud 79. Än-Nääzi“äät – Väljatõmbajad
4. Än-Nisää’ – Naised 42. Aš-Šuuraa – Nõupidamine 80. ‛Äbäsä – Ta kortsutas kulmu
5. Äl-Mää’dä – Söögilaud 43. Az-Zukhruf – Ehted 81. Ät-Täkwiir – Kokkurullimine
6. Äl-Än‛ääm – Kariloomad 44. Äd-Duḫään – Suits 82. Al-Infitār – Lõhestumine
7. Äl-A‛raaf – Kõrgused 45. Äl-Žääṯijjä – Põlvitamine 83. Äl-Mutäffifiin – Petukaupmehed
8. Äl-Änfääl – Sõjasaak 46. Äl-Äḥqaaf – Lainjad liivakünkad 84. Äl-Inšiqaaq – Lõhenemine
9. Ät-Täuubä – Patukahetsus 47. Muḥämmäd – (Prohvet) Muhammad 85. Äl-Buruuž – Hiigeltähed
10. Yuunus – (Prohvet) Joonas 48. Äl-Fäth – Võit 86. Aṭ-Ṭaariq – Öine tulija
11. Huud – (Prohvet) Huud 49. Äl-Hužuraat – Elamud 87. Äl-Ä‛lää – Kõrgeim
12. Yūsuf – Joosep 50. Qaaf – Q 88. Äl-Ġääšiiä – Ülekaalukas
13. Ar-Ra‛d – Kõu 51. Äḏ-Ḏäärijäät – Puistavad tuuled 89. Äl-Fažr – Koit
14. Ibrahiim – (Prohvet) Aabraham 52. Aṭ-Ṭuur – Mäg 90. Äl-Bäläd – Linn
15. Äl-Hižr – Kivine tee 53. Än-Näžm – Täht 91. Aš-Šams – Päike
16. Än-Nähl – Mesilased 54. Äl-Qamar – Kuu 92. Äl-Läil – Öö
17. Äl-Israa’ – Öine reis 55. Ar-Rahmään – Halastavaim 93. Aḍ-Ḍuḥaa – Hommik
18. Äl-Kähf – Koobas 56. Äl-Wääqi‛ä – Sündmus 94. Aš-šarḥ - Avamine
19. Märjäm – Maarja 57. Äl-Hädiid – Raud 95. At-Tin – Viigimari
20. Ṭaa-Hää – Ṭ H 58. Al-Mužādila – Vaidlev naine 96. Al-‛Alaq – Rippuv klomp (loode)
21. Äl-Änbijää’ – Prohvetid 59. Äl-Ḥäšr – Kogunemine 97. Al-Qadr – Saatus
22. Äl-Ḥäžž – Palverännak 60. Al-Mumtahana – Küsitlusalune naine 98. Äl-Bäijjinä – Selge Tõend
23. Äl-Mu’minuun – Usklikud 61. Aṣ-Ṣaff– Rida 99. Äl-Zälzälä - Maavärin
24. Än-Nuur – Valgus 62. Äl-Žumu‛a – Kogukonnapalve 100. Äl-‛Äädijjäät – Kappajad
25. Äl-Furqaan – Hea-Halva kriteerium 63. Äl-Munääfiquun – Silmakirjateenrid 101. Al-Qāri‛a – Ootamatult saabuv tund
26. Aš-Šu‛arā’ – Poeedid 64. Ät-Täġääbun – Üksteise petmine 102. Ät-Täkääṯur – Kuhjamine
27. An-Naml – Sipelgad 65. Aṭ-ṭalaaq – Lahutus 103. Äl-‛Aṣr – Aeg
28. Äl-Qaṣaṣ – Jutustused 66. Ät-Tähriim – Keeld 104. Äl-Humäzä – Laimaja
29. Äl-‛Änkäbuut – Ämblik 67. Äl-Mulk – Ülemvõim 105. Al-Fīl – Elevant
30. Ar-Ruum – Roomlased 68. Äl-Qalam – (Kirja)sulg 106. Quraiš – Quraiš (Hõim)
31. Luqmään – (Prohvet) Lukman 69. Äl-Ḥaaqqa – Paratamatus 107. Äl-Mää‛uun – Väike abi
32. Säždä – Täiskummardus 70. Äl-Mä‛ääriž – Tõusuteed 108. Äl-Käwṯär – Külluslik nektar (Paradiisijõgi)
33. Äl-Ähzääb – Liitlased 71. Nūh – Noa 109. Al-Kāfirūn – Uskmatud
34. Saba‛ - Seeba 72. Al-Žinn – Deemon / Džinn 110. An-Nasr – Abi
35. Faaṭir – Alguse looja 73. Al-Muzzammil – Rõivastesse mässitu 111. Al-Masad – Palmikiud
36. Jää Siin – J.S. 74. Äl-Muddäṯṯir – Mässitu 112. Al-Ikhlās – Puhtus
37. Aṣ-Ṣaaffaat – Rivistunud 75. Äl-Qijäämä – Ülestõusmine 113. Al-Falaq – Koidik
38. Ṣaad – Ṣ 76. Äl-Insään – Inimene 114. An-Nās - Inimkond